Resultat:

Hässjö och Tynderö

Rote 173 Arling
Rote 174 Styf
Rote 175 Krigsman
Rote 176 Strid
Rote 177 Hjelte
Rote 178 Svart


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen