Resultat:

Alnö

Rote 144 Bårman
Rote 145 Flur
Rote 146 När
Rote 147 Strömstad
Rote 148 Wiberg
Rote 149 Fröst


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen