Resultat:

Stöde

Rote 100 Fanberg
Rote 101 Sundström
Rote 102 Kjärf
Rote 103 Wedin
Rote 104 Kjellberg
Rote 105 Lilja
Rote 106 Fankvist


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen