Resultat:

Tuna

Rote 084 Rönnberg
Rote 085 Borg
Rote 086 Böös
Rote 087 Rundsvik
Rote 088 Thunström
Rote 089 Bill
Rote 090 Thunholm
Rote 091 Lund


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen