Resultat:

Styrnäs

Rote 141 Boja
Rote 142 Sjö
Rote 143 Fogel
Rote 144 Damstedt
Rote 145 Styrman
Rote 146 Böhs


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen