Resultat:

Boteå

Rote 133 Tysk
Rote 134 Öring
Rote 135 Frunk
Rote 136 Ruda
Rote 137 Störg
Rote 138 Söderman
Rote 139 Ställhult
Rote 140 Rundqvist


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen