Resultat:

Sidensjö

Rote 071 Åman
Rote 072 Hoppman
Rote 073 Jätte
Rote 074 Ängerman
Rote 075 Myra
Rote 076 Lind
Rote 077 Nyttig
Rote 078 Klyf
Rote 079 Nyman
Rote 080 Lekatt
Rote 081 Tegman
Rote 082 Stig
Rote 083 Elg
Rote 084 Kammardräng
Rote 085 Kruslock


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen