Resultat:

Tuna


Rote 089 Bill

Ordinarie båtsmän

1208901: Östholm, Thomas Hindersson
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1689.

1208902: Swanberg, Nils Larsson
Antagen som ordinarie båtsman 1690-04-02..
Död 1710-12-20.

1208903: Bill, Olof Israelsson
Antagen som ordinarie båtsman 1711.
Avsked 1712-10-17..

1208904: Bill, Erik Hansson
Antagen som ordinarie båtsman 1712.
Avsked 1730..
Tjänstgjorde 1714 ombord på skeppet Brehmen.

1208905: Bill, Hans Persson
Född 1699 i Tuna.
Antagen som ordinarie båtsman 1731, (32 år gammal)...
Ingen underrättelse sedan 1742 års expedition. Avskrivs 1743-04-30.

1208906: Bill, Hindrik Jonsson
Född 1726.
Antagen som ordinarie båtsman 1745, (19 år gammal).
Avsked 1772-03-31, (46 år gammal)..

1208907: Bill, Sven Jonsson
Född 1746 i Tuna.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1772. Antagen som ordinarie båtsman 1773-01-15, (27 år gammal).
Avsked 1787-09-25, (41 år gammal)..

1208908: Bill, Olof Olofsson
Född 1754 i Tuna.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1784. Antagen som ordinarie båtsman 1788-01-05, (34 år gammal)..
Död 1809-07-13, (55 år gammal).

1208909: Bill, Per Hansson
Född 1791 i Tuna.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808. Antagen som ordinarie båtsman 1810-02-01, (19 år gammal)..
Död 1827-11-02, (36 år gammal).

1208910: Bill, Lars Erik Sundström
Född 1806-09-07 i Tuna.
Antagen som ordinarie båtsman 1828-01-25, (22 år gammal).
Avsked 1856-06-28, (50 år gammal)..

1208911: Bill, Carl Isak Näslund
Född 1825-04-30 i Tuna.
Antagen som ordinarie båtsman 1856-09-16, (31 år gammal).
Avsked 1880-05-15, (55 år gammal)..
Avsked 1880-05-15 med vitsord att under tjänstetiden uppfört sig troget och väl.

1208912: Bill, Johan Erik Gerdin
Född 1862-09-11 i Hemsön.
Antagen som ordinarie båtsman 1880-09-24, (18 år gammal)...
Roten vakant 1897 och blir vakantsatt 1898-04-19.

Sökningen gav 12 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen