Resultat:

Selånger


Rote 124 Wall

Ordinarie båtsmän

1212401: Karlström, Peder Eriksson
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1689.
Död ombord på skeppet Hwalfisken 1689.

1212402: Blanck, Jöran Persson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1689. Antagen som ordinarie båtsman 1690.
Avsked 1697-09-19..

1212403: Runberg, Per Hansson
Antagen som ordinarie båtsman 1698..
Död 1700.
Död i Karslkrona ombord på Krejaren Havrin vid hemresan 1700.

1212404: Runberg, Erik Hindersson
Född 1686.
Antagen som ordinarie båtsman 1701, (15 år gammal)..
Död 1704-02-18, (18 år gammal).

1212405: Runberg, Johan Andersson
Antagen som ordinarie båtsman 1708...
Antagningsår okänt, omnämnd 1708. Tjänstgör 1714 på skeppet Gotland. Finns en uppgift att han skulle vara död 1710. Vidare en attest att han är så sjuk 1715 att han inte kan vända sig i sängen utan hjälp. Vidare går samme man ut 1720. Död eller avsked okänt år.

1212406: Stake, Erik Isaksson
Född 1697.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1719. Antagen som ordinarie båtsman ??..
Död 1734-05-27, (37 år gammal).
okänt år.

1212407: Stake, Per Swerkersson
Född 1708 i Selånger.
Antagen som ordinarie båtsman 1735, (27 år gammal)..
Död 1741-01-09, (33 år gammal).
Död ombord på flottan 1741-01-09.

1212408: Stake, Olof Ersson
Född 1712.
Antagen som ordinarie båtsman 1742-01-16, (30 år gammal).
Avsked 1756-06-01, (44 år gammal)..

1212409: Stake, Jakob Hansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ??. Antagen som ordinarie båtsman 1757-01-31..
Död 1757-11-17.

1212410: Stake, Johan Ersson
Född 1734 i Skön.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1757. Antagen som ordinarie båtsman 1758, (24 år gammal)...
Går 1759 ut i Medelhavet. Namnet ändras till Wall. Död eller avsked efter 1773.

1212411: Wall, Nils Andersson
Antagen som ordinarie båtsman ??..
Död 1789-01-16.
okänt år. Rulla saknas.

1212412: Wall, Lars Persson
Född 1761.
Antagen som ordinarie båtsman 1789-02-11, (28 år gammal)..
Död 1791-01-??, (30 år gammal).

1212413: Wall, Olof Jonsson
Född 1759 i Härnösand.
Antagen som ordinarie båtsman 1792-02-07, (33 år gammal)...
Död eller avsked efter 1795.

1212414: Wall, Olof Persson
Antagen som ordinarie båtsman ??.
Avsked 1808-08-04..
okänt år. Rulla saknas.

1212415: Wall, Jon Persson
Född 1782.
Antagen som ordinarie båtsman 1809-05-??, (27 år gammal)..
Död 1812-01-05, (30 år gammal).

1212416: Wall, Israel Israelsson
Född 1779 i Selånger.
Antagen som fördubblingsbåtsman ??. Antagen som ordinarie båtsman 1812-06-25, (33 år gammal)..
Död 1814-11-23, (35 år gammal).
Död 1814-11-23 under en sjöexpedition.

1212417: Wall, Erik Ersson
Född 1791 i Selånger.
Antagen som ordinarie båtsman 1816, (25 år gammal).
Avsked 1839-09-25, (48 år gammal)..

1212418: Wall, Erik Olofsson
Född 1815-12-25 i Selånger.
Antagen som ordinarie båtsman 1840-10-06, (25 år gammal).
Avsked 1856, (41 år gammal)..

1212419: Wall, Carl Gustav Redelin
Född 1839-12-06 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1857-03-21, (18 år gammal)...
Roten vakant 1866-08-02.

1212420: Wall, Jonas Westerberg
Född 1846-05-07 i Selånger.
Antagen som ordinarie båtsman 1866-10-04, (20 år gammal)...
Roten vakant 1871-02-20.

1212421: Wall, Henrik Emanuel NN
Född 1854-08-05.
Antagen som ordinarie båtsman 1871-06-14, (17 år gammal)...
Ny rekrytering utan angiven orsak 1876.

1212422: Wall, Carl Gustav Granberg
Född 1859-12-12 i Selånger.
Antagen som ordinarie båtsman 1876-07-29, (17 år gammal).
Avsked 1898-09-27, (39 år gammal)..
Roten vakantsatt 1899-05-18.

Sökningen gav 22 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen