Resultat:

Skön


Rote 139 Nordling

Ordinarie båtsmän

1213901: Skiön, Östen Olofsson
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1697-03-21.
Tjänstgjorde 1689 ombord på skeppet Wrangel. Död i Karlskrona 1697-03-21.

1213902: Lång, Jon Persson
Antagen som ordinarie båtsman 1697.
Avsked 1711-06-06..
Namnet skrivs i någon rulla som Larsson.

1213903: Lund, Nils Andersson
Född 1693.
Antagen som fördubblingsbåtsman ??. Antagen som ordinarie båtsman 1711, (18 år gammal)..
Död 1711-12-05, (18 år gammal).

1213904: Lund, Nils Jonsson
Antagen som ordinarie båtsman 1712..
Död 1712-12-29.

1213905: Lund, Nils Olofsson
Född 1673.
Antagen som ordinarie båtsman 1713, (40 år gammal).
Avsked 1713-10-28, (40 år gammal)..
Bonde.

1213906: Lund, Anders Ersson
Antagen som ordinarie båtsman 1714..
Död 1715-01-28.

1213907: Lund, Hans Ersson
Född 1697.
Antagen som ordinarie båtsman 1715, (18 år gammal)...
Anges då vara för späd och borde kasseras. Död eller avsked 1721.

1213908: Norling, Johan Simonsson
Född 1696 i Småland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1714. Antagen som ordinarie båtsman 1722, (26 år gammal)..
Död 1740-04-13, (44 år gammal).

1213909: Norling, Anders Larsson
Antagen som ordinarie båtsman 1740-04-14..
Död 1742-07-26.

1213910: Norling, Olof Ersson
Född 1718 i Skön.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741. Antagen som ordinarie båtsman 1744-01-24, (26 år gammal).
Avsked 1758, (40 år gammal)..

1213911: Norling, Anders Jakobsson
Född 1733 i Ångermanland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1751. Antagen som ordinarie båtsman 1758, (25 år gammal).
Avsked 1773, (40 år gammal)..
Gjorde 1759 en resa ut i Medelhavet.

1213912: Nordling, Pål Ersson
Antagen som ordinarie båtsman 1782..
Död 1789-01-16.

1213913: Nordling, Jon Nilsson
Född 1767 i Hälsingland.
Antagen som ordinarie båtsman 1789-02-04, (22 år gammal)..
Död 1793-10-12, (26 år gammal).

1213914: Nordling, Olof Johansson
Antagen som ordinarie båtsman ??..
Död 1808-12-??.
okänt år. Rulla saknas. Död i december 1808 i Stockholm.

1213915: Nordling, Johan Jansson
Född 1792 i Södermanland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808. Antagen som ordinarie båtsman 1809-02-20, (17 år gammal).
Avsked 1825, (33 år gammal)..
Avsked vid GM 1825. Är då blind på högra ögat, behäftad med svarta starren. Även det vänstra ögat är angripet.

1213916: Nordling, Matts Danielsson
Född 1800 i Dalarna.
Antagen som ordinarie båtsman 1826, (26 år gammal)..
Död 1830-12-24, (30 år gammal).

1213917: Nordling, Nils Erik Fjellström
Född 1812-05-07 i Skön.
Antagen som ordinarie båtsman 1831, (19 år gammal)...
Ny rekrytering 1849, utan angiven orsak.

1213918: Nordling, Erik Petter Aspberg
Född 1820-02-08 i Torp.
Antagen som ordinarie båtsman 1849-06-22, (29 år gammal).
Avsked 1875-07-06, (55 år gammal)..

1213919: Nordling, Göran Petter Morin
Född 1856-11-03 i Timrå.
Antagen som ordinarie båtsman 1875-09-13, (19 år gammal)...
Roten vakant 1883-04-19.

1213920: Nordling, Erik Vilhelm Pettersson
Född 1864-04-17 i Sundsvall.
Antagen som ordinarie båtsman 1883-07-14, (19 år gammal)...
Roten vakant 1890-04-12. Roten vakantsatt 1890-09-02.

Sökningen gav 20 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen