Resultat:

Junsele


Rote 115 Trygg

Ordinarie båtsmän

2111501: Trygg, Erik Påhlsson
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1704.
Utskriven vid roteringen 1687.

2111502: Trygg, Per Ersson
Antagen som ordinarie båtsman 1705..
Död 1710-12-05.

2111503: Trygg, Per Hansson
Född 1686 i Junsele.
Antagen som ordinarie båtsman 1711, (25 år gammal)..
Död 1712-02-03, (26 år gammal).

2111504: Trygg, Hans Ersson
Född 1688.
Antagen som ordinarie båtsman 1713, (25 år gammal)..
Död 1714-08-20, (26 år gammal).
Roten vakant till 1716.

2111505: Trygg, Abram Ersson
Född 1692 i Liden.
Antagen som ordinarie båtsman 1716, (24 år gammal)..
Död 1772-12-03, (80 år gammal).
Gift med Abluna Ersdr. Född 1690.

2111506: Trygg, Olof Hansson...
Ingen underrättelse sedan 1742 års expedition. Avskriven 1743-04-30.
Gift med Karin.

2111507: Trygg, Abram Josefsson
Född 1721 i Junsele.
Antagen som ordinarie båtsman 1743-03-02, (22 år gammal).
Avsked 1763, (42 år gammal).
Död 1785-05-??, (64 år gammal).
Begravd den 12 juni 1785. Får avsked 1763, utan villkor att skaffa man i sitt ställe. Har hemmansbruk. Roten vakant till 1767. Var bonde på Krånge nr 3 i Junsele. Han vistades i hemmet t o m 1742, var borta 1743, hemma 1744, borta 1745 och början av 1746. Hemma till 1752, men gifte sig då och bodde i Eden till 1761 då han övertog Krånge nr 3.
Gift 1752-10-04 med Anna Israelsdr. Född 1723 i Fjällsjö.

2111508: Trygg, Christian Christiansson
Född 1738 i Uppland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1760. Antagen som ordinarie båtsman 1767-02-16, (29 år gammal)..
Död 1809, (71 år gammal).
Inga barn finns angivna som födda i Junsele 1767-1800.
Gift 1) med Lisa Abramsdr. Född 1730 i Junsele. Gift 2) med Gertrud Danielsdr. Född 1746-05-18 i Junsele.

2111509: Trygg, Per Persson
Född 1782.
Antagen som ordinarie båtsman 1809-06-07, (27 år gammal)..
Död 1829-05-01, (47 år gammal).

2111510: Trygg, Zakarias Johansson
Född 1810-12-01 i Junsele.
Antagen som ordinarie båtsman 1830-06-02, (20 år gammal)..
Död 1834-03-16, (24 år gammal).

2111511: Trygg, Carl August Dagstedt
Född 1814-07-30 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1834-05-22, (20 år gammal).
Avsked 1865-07-10, (51 år gammal).
Död 1867-02-01, (53 år gammal).
Carl August blev kyrkovaktare. Hans änka Anna Dorotea Nilsdotter gifte om sig 1872-02-09 med kyrkovaktaren Olof Gustaf Olofsson Sundberg, född 1822 i Lycksele och dog 1873-09-02. Carl August och hans hustru hade inga egna barn utan tog en fosterson Nils Markus Markusson, född 1850-12-20 i Ådalsliden. Denne var en systerson till Anna Dorotea.
Gift 1841-03-21 med Anna Dorothea Nilsdr. Född 1817-11-22 i Junsele.

2111512: Trygg, Wiktor Walfrid Lindblad
Född 1845-05-16 i Åsele.
Antagen som ordinarie båtsman 1865-11-18, (20 år gammal).
Avsked 1897-11-20, (52 år gammal).
Död 1931-11-04, (86 år gammal).
Båtsman Viktor Trygg:s uppsägningsbrev 1897 ställt till Salomon Persson i Mo.
Eftersom jag nu så länge förgäves väntat att få mig tillsändt edert medgifvande till mitt afskedstagande och som jag icke vet någott som kan utgöra skäligt hinder eller anledning att å er sida vägra mig det begärda. Och som jag aldtmer åstundar att återfå min frihet som jag varit i saknad utaf i långa tretiotvå 32. år, så torde ni vara sinnad att förunna mig att åtterfå denna min frihet på min lefnads sena afton när aldt förefaller tungt och dystert. Nu torde väl någon säga men varför begärde han icke detta medan han var hemma hos oss inan han reste ut på tjenst. Så får jag förklara att jag icke fått klart för mig huru handlingarna skulle vara formade, förän när jag kom hit till fölljd af de ändringar som uppkom genom Kungli: Sirkulär af den 29 December 1896. Som jag förmodar att ni fått mitt förra bref så sändes icke någott formulär nu i händelse att det icke har kommitt er tillhanda. Så var af den godheten och anmoda Länsman till att skrifva han vet nog huru det skall affattas han har skrifvitt för Frans Roten, och han har fått sitt afsked och är hemrest. När ni fått afskedshandlingarna underskrifna både af rotehållare och sedan Länsmannen styrkt deras namnteckningar så sänd dem till mig ofördröjligen. Föröfrigt vill jag tillönska eder alla välmåga och framgång och lycka. Och en stilla trevnad på ålderdomen. Jag sände min adress iti min hustrus bref men ni kan äfven vara betjent med nedanstående. Skeppsholmen, Stockholm Den 17 November 1897.
Korpral vid Norr.: 3 komp: Nr 115 Trygg
Gift 1871-09-28 med Chatharina Maria Falkensson. Född 1851-01-17 i Junsele.

Fördubblingsbåtsmän

2111551: Spijk, Erich Nilsson
Antagen som fördubblingsbåtsman -....
1689, 1692=Avgången eller död.

2111552: Större, Michel Ersson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1700-11-??.
1700=Död i Karlskrona i november 1700.

2111553: Spåre, Påhl Eriksson
Född 1679 i Junsele.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700...
Död 1708-11-16, (29 år gammal).
1700=. 1708=Död 1708-11-16.

2111554: Spåre, Josep Persson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1715=Varit hemförlovad men nu åter kommenderad.

2111555: Moström, Salmon Pehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-08-27...
Död 1742-01-11.
1741=Berättas lefa och wara i Carlscrona. 1745=Död 1742-01-11.

2111556: Moström, Jan Jonsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1743-01-27...
Död 1743-08-04.
1743=. 1745=Död 1743-08-04.

2111557: Moström, Christian Christiansson
Född 1741 i Uppland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1760-01-29....
1763=Obefaren. 1774=Till ordinarie rote nr 115 1767-02-16.

2111558: Moström, Jöns Jansson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1788-06-18...
Död 1790-05-10.
1795=Död 1790-05-10.

2111559: Moström, Abram Danielsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1808-12-01.
1810=Död 1808-12-01.

2111560: Moström, Johan Andersson
Född 1786 i Uppland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1809-01-22....
1810=Obefaren. 1816=Rymd i februari 1810.

Sökningen gav 22 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen