Resultat:

Nordingrå


Rote 024 Snäll

Ordinarie båtsmän

2202401: Flink, Erik Ersson
Född i Gladom, Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1689.
Gift 1688 med Cesilla Persdr. Född 1655 i Norrgällsta, Vibyggerå. Död 1698.

2202402: Hiort, Håkan Mårtensson
Antagen som ordinarie båtsman 1690..
Död 1697.
Gift 1693 med Margeta Johansdr. Född 1654 i Näs 6:1. Död 1740.

2202403: Hiort, Nills Månsson
Född 1673.
Antagen som ordinarie båtsman 1697, (24 år gammal).
Avsked 1711, (38 år gammal).
Död 1755, (82 år gammal).
Gift 1) 1700 med Anna Olofsdr. Född 1670 i Näs 2:1. Död 1716. Gift 2) 1717 med Margeta Ersdr. Född 1680 i Mjösjö 1:1. Död 1731. Gift 3) 1732 med Margeta Johansdr. Född 1682 i Viksäter, Ullånger. Död 1752.

2202404: Hiort, Olof Olofsson
Född i Savolax.
Antagen som ordinarie båtsman 1714..
Död 1714.
Gift 1713 med Maria Olofsdr. Född i Älgsjö 1:1.

2202405: Hjort, Per Andersson
Född 1698.
Antagen som ordinarie båtsman 1716, (18 år gammal)..
Död 1719, (21 år gammal).
Gift med Lisbeta Olofsdr.

2202406: Hjort, Elias Nilsson
Född 1696 i Fällsvik 1:1.
Antagen som ordinarie båtsman 1721, (25 år gammal)..
Död 1725, (29 år gammal).

2202407: Snäll, Olof Grellsson
Född 1693.
Antagen som ordinarie båtsman 1726, (33 år gammal)..
Död 1739, (46 år gammal).
Gift 1718 med Cherstin Christophersdr. Född 1693 i Mädan 4:1. Död 1769.

2202408: Snäll, Johan Aronsson
Född 1703.
Antagen som ordinarie båtsman 1740, (37 år gammal)..
Död 1742, (39 år gammal).
Gift 1729 med Karin Persdr. Född 1693 i Bygdeå. Död 1772.

2202409: Snäll, Mårten Persson
Antagen som ordinarie båtsman 1743..
Död 1743.
Gift med Carin Larsdr.

2202410: Snäll, Per Ersson
Född 1725.
Antagen som ordinarie båtsman 1744, (19 år gammal).
Avsked 1780, (55 år gammal).
Död 1798, (73 år gammal).
Gift 1) 1752 med Cherstin Johansdr. Född 1712 i Salom, Ullånger. Död 1776. Gift 2) 1776 med Anna Olofsdr. Född 1738 i Fällsvik 2:1. Död 1804.

2202411: Snäll, Jan Jonsson
Född 1758 i Järesta 2:2.
Antagen som ordinarie båtsman 1780, (22 år gammal).
Avsked 1808, (50 år gammal).
Död 1810, (52 år gammal).
Gift 1782 med Anna Johansdr. Född 1759 i Käxed, Vibyggerå. Död 1838.

2202412: Snäll, Göran Nilsson
Född 1790 i Omne 2:4.
Antagen som ordinarie båtsman 1809, (19 år gammal)..
Död 1812, (22 år gammal).

2202413: Snäll, Matts Mattsson
Född 1794 i Sund.
Antagen som ordinarie båtsman 1813, (19 år gammal).
Avsked 1818, (24 år gammal).
Död 1857, (63 år gammal).
Gift 1825 med Cajsa Danielsdr. Född 1791 i Överveda 2:1.

2202414: Snäll, Johan Abrahamsson
Född 1799.
Antagen som ordinarie båtsman 1819, (20 år gammal)..
Död 1828, (29 år gammal).

2202415: Snell, Christian August Oldenborg
Född 1810 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1828, (18 år gammal).
Avsked 1845, (35 år gammal).
Död 1857, (47 år gammal).
Gift 1833 med Johanna Lovisa Sandberg. Född 1812 i Gävle.

2202416: Snäll, Per Andersson
Född 1821 i Gåsnäs.
Antagen som ordinarie båtsman 1846, (25 år gammal).
Avsked 1856, (35 år gammal)..
Gift 1854 med Märta Barbara Norlin. Född 1826 i Näs.

2202417: Snäll, Nils Nilsson
Född 1834 i Häggvik 6:2.
Antagen som ordinarie båtsman 1856, (22 år gammal).
Avsked ?.
Död 1887, (53 år gammal).
Gift 1858 med Anna Stina Andersdr. Född 1834 i Orsta 4:5.

2202418: Snäll, Anders Dahlberg
Född 1867 i Högsjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1886, (19 år gammal)...
Gift 1889 med Selma Christina Dahlquist. Född 1865 i Bjärtrå.

Fördubblingsbåtsmän

2202451: Hök, Oluf Nielsson
Född 1666 i Näs 7:1.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1689...
Död 1689, (23 år gammal).

2202452: Tompt, Lars Hansson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700...
Död 1700.

2202453: Kruus, Per Nånsson
Född 1678.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1702...
Död 1708, (30 år gammal).

2202454: Kruskopp, Jöns Jönsson
Född 1691 i Vännersta 3:1.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1711....

2202455: Kruuskåp, Pär Olsson
Född i Näs 3:1.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1713...
Död 1713.

2202456: Kruskopp, Per Andersson
Född 1698 i Ragunda.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1714....

2202457: Kruuskåp, Christopher Christophersson
Född 1697.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1715..
Avsked 1723, (26 år gammal)..

2202458: Krus, Johan Aronsson
Född 1703.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1723..
Avsked 1740, (37 år gammal).
Död 1742, (39 år gammal).
Gift 1729 med Karin Persdr. Född 1693 i Bygdeå. Död 1772.

2202459: Kruus, Nills Nillsson
Född 1721 i Fällsvik 4:1.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741...
Död 1742, (21 år gammal).

2202460: Kruus, Pähr Ersson
Född 1725.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742..
Avsked 1744, (19 år gammal).
Död 1798, (73 år gammal).

2202461: Kruus, Nills Nillsson
Född 1726.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1749...
Död 1759, (33 år gammal).
Gift med Margeta Hansdr. Född 1723 i Gudmundrå.

2202462: Kruus, Nils Nilsson
Född 1744 i Fällsvik.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1771..
Avsked 1773, (29 år gammal).
Död 1813, (69 år gammal).
Gift 1772 med Cherstin Östensdr. Född 1733 i Mjällom.

2202463: Slät, Jan Pehrsson
Född 1761.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1784..
Avsked 1789, (28 år gammal)..

2202464: Slät, Erik Eriksson
Född 1769.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1789...
Död 1789, (20 år gammal).

2202465: Slät, Eric Danielsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1790...
Död 1790.

2202466: Slät, Jon Olofsson
Född 1775.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1794...
Död 1803, (28 år gammal).

2202467: Slät, Olof Olofsson
Född 1767.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808...
Död 1809, (42 år gammal).
Gift med Brita Hansdr. Född 1775.

2202468: Slät, Pehr Johansson
Född 1775.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1809...
Död 1809, (34 år gammal).

Sökningen gav 36 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen