Resultat:

Vibyggerå


Rote 036 Öfverdal

Ordinarie båtsmän

2203601: Lijten, Jonas Persson
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1689-11-??.
1689. Död i Stockholm i november 1689.

2203602: Sachtmodig, Joen Samuelsson
Antagen som ordinarie båtsman 1690-01-10.
Avsked 1694..
1694 Ytterligare information.

2203603: Saktmodig, Erich Nilsson
Antagen som ordinarie båtsman 1695...
1695 1696

2203604: Qvick, Pär Pärsson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1700-11-??.
1700 Död på hemresan från Karlskrona i november 1700.

2203605: Qvick, Hans Jakobsson
Född 1677 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1700, (23 år gammal)..
Död 1710-07-27, (33 år gammal).
1700 1703 1706 1710 Död den 27 juli 1710.

2203606: Qwick, Christian Christiansson
Född 1688 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1714-07-02, (26 år gammal).
1711 1715 Död den 2 juli 1714 på Pommern.

2203607: Qwick, Anders Hindricksson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1716

2203608: Qwick, Pehr Ersson
Född 1700 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1720, (20 år gammal)...
1721 Sjuk hemma i landet. 1725 1730=1720-20-29 1736=1720-20-33-15 befaren. 1740=1720-20-40-20 befaren. 1745=1720-20-24-44. 1753=1720-20-33-53 gammal och orkeslös får avsked anmäles till gratial.

2203609: Quick, Olof Johansson
Född 1729 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1753, (24 år gammal).
Avsked 1774, (45 år gammal)..
Från fördubbling No 30 1753. 1763=1748-15-34 sjövan, snickare. 1774=Erhåller avsked. Ytterligare information.

2203610: Öfverdahl, Johan Larsson
Född 1751 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1776-01-11, (25 år gammal).
Avsked 1782-04-09, (31 år gammal)..
1780=1772-29-8 befaren. Från fördubbling No 31. 1789=Erhållit Kungl. Krigs Collegiets legopass den 9 april 1782. Ytterligare information.

2203611: Öfwerdahl, Michael Danielsson
Född 1763 i Falun.
Antagen som ordinarie båtsman 1782-04-09, (19 år gammal)...
1789=1782-26-7. 1795=1782-32-13 befaren.

2203612: Öfverdal, Nils Johansson
Född 1793 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1809-06-08, (16 år gammal).
Avsked 1825, (32 år gammal)..
1810=1809-17-0 obefaren. 1815=1809-23-7 obefaren. 1825=1809-32-16 svarvare. Har tapperhetsmedalj för tapperhet till sjöss och varför erhålles pension. Kasserad för liderlighet och vanart 1825.

2203613: Öfwerdahl, Nils Christiansson
Född 1808 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1826-01-23, (18 år gammal).
Avsked 1826-03-10, (18 år gammal)..
Kasserad den 10 mars 1826.

2203614: Öfwerdahl, Nils Christiansson
Född 1808 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1826-05-12, (18 år gammal).
Avsked 1865-07-22, (57 år gammal)..
1830=1826-21-4 obefaren. 1835=1826-26-9. Sjökommenderad, mönstrad i Stockholm den 10 november 1835. 1840=1826-31-14. 1845=1826-19-1808-37 sjövan. 1850= 1826-05-12-24-1808-42. 1860=1826-05-12-34-1808-52- 1865=1826-05-12-39-1808-57. Avsked den 22 juli 1865 för ålderdom och bräcklighet.

2203615: Öfverdahl, Jonas Wedin
Född 1843-08-09 i Nyland.
Antagen som ordinarie båtsman 1865-10-23, (22 år gammal).
Avsked 1875-07-14, (32 år gammal)..
1870=1865-10-23-4-1843-08-09-26. 1875=1865-10-23:9:1843-08-09:31. Avskedas på egen begäran och med Rotehållarnas medgivande med vitsord att han sig troget och väl skickat.

2203616: Öfverdal, Jonas Dynesius
Född 1852-04-14 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1875-08-28, (23 år gammal).
Avsked 1885, (33 år gammal)..
1880=1852-04-14:1875-08-28:28:4. 1885=1852-04-14:1875-08-28:33:9:V. Avskedas för sjuklighet (dåligt bröst) - troget och väl skickat.

2203617: Öfverdal, Johan Håkansson
Född 1869-02-11 i Skorped.
Antagen som ordinarie båtsman 1885-08-31, (16 år gammal).
Avsked 1889-09-24, (20 år gammal)..
Roten vakantsatt den 22 maj 1891.

Fördubblingsbåtsmän

2203651: Lijten, Jonas Pärsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1687....
1691

2203652: Saktmodig, Joen Samuelsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1689..
Avsked 1690-01-10..
1689 Ytterligare information.

2203653: Lekatt, Mats Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1710-01-13.
1700 1703 1705 1709 1710 Död 13 januari 1710.

2203654: Lekatt, Erich Pärsson
Född 1691 i Nordingrå.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1712-09-10, (21 år gammal).
1711 1712 Död den 10 september 1712.

2203655: Berg, Jacob Jacobsson
Född 1684 i Gotland.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1714 1716 1721

2203656: Lustig, Jon Matsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-27...
Död 1742-04-14.
1745=Död den 14 april 1742.

2203657: Lustig, Nils Pärsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-07-16...
Död 1743-01-??.
1745=Död i januari 1743.

2203658: Lustig, Carl Carlsson
Född 1725 i Uppland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1748...
Död 1762-03-11, (37 år gammal).
1753=1748-23-5-28 befaren. 1763=Död i Pommern den 11 mars 1762.

2203659: Dalstedt, Olof Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1788-06-19...
Död 1788-12-??.

2203660: Dahlstedt, Maths Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1790-01-??.
1795=Död i januari 1790.

2203661: Dahlstedt, Johan Fredrichsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1790-03-31...
Död 1790.
1795=Död 1790.

2203662: Dalstedt, Nils Olofsson
Född 1785 i Vibyggerå.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808..
Avsked 1811, (26 år gammal)..
1810=1808-25-2 obefaren. 1815=Antagen till förstärkningskarl 1811.

Sökningen gav 29 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen