Resultat:

Nätra


Rote 049 Brottom

Ordinarie båtsmän

2204901: Gallion, Olof Jacobsson
Antagen som ordinarie båtsman 1687...
1693.

2204902: Frijmodig, Erik Jacobsson
Antagen som ordinarie båtsman 1695..
Död 1697-03-09.
Död i Karlskrona den 9 mars 1697.

2204903: Grijs, Anders Andersson
Född 1672 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1698, (26 år gammal)..
Död 1701-01-??, (29 år gammal).
Död i Karlskrona i januari 1701.

2204904: Sugga, Pär Pärsson
Född 1781 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1701, (-80 år gammal)...

2204905: Bråttom, Erich Jonsson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1703. Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706.

2204906: Bråttom, Israel Pärsson
Född 1686 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1711, (25 år gammal)...
25 år gammal, infödd har sin mondering.

2204907: Bråttom, Jöran Eskilsson
Född 1696 i Viborg.
Antagen som ordinarie båtsman 1715, (19 år gammal)..
Död 1743-11-15, (47 år gammal).
Befaren.

2204908: Bråttom, Isak Tomasson
Född 1725 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1744-01-21, (19 år gammal)...
Från fördubbling No 49 1744-01-21. Ytterligare information.

2204909: Bråttom, Per Jöransson
Född 1729 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1748, (19 år gammal)..
Död 1759-01-18, (30 år gammal).
Sjövan. Död i Pommern 1759-01-18.

2204910: Brottom, Pehr Ersson
Född 1726 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1759-06-01, (33 år gammal)..
Död 1759-12-03, (33 år gammal).
Från fördubbling No 60. Död i Karlskrona 1759-12-03. Ytterligare information.

2204911: Bråttom, Pehr Olofsson
Född 1725 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1761-01-23, (36 år gammal).
Avsked 1780, (55 år gammal)..
Obefaren. Timmerman. Tunnerkarl. Avsked för sjuklighet 1780. Ytterligare information.

2204912: Brottom, Göran Pehrsson
Född 1751 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1780, (29 år gammal).
Avsked 1795, (44 år gammal)..

2204913: Brottom, David Andersson
Född i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1795.
Avsked 1810..
Befaren. Får avsked med Rotens tillstånd för kropps svaghet.

2204914: Brottom, Lars Andersson
Född 1784 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1810, (26 år gammal).
Avsked 1843-01-19, (59 år gammal)..
Från fördubblings Rote 49. 1814 Sjövan och timmerman. 1825 fanns. Ytterligare information.

2204915: Brottom, Eric Bergvik
Född 1825-09-23 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1843-10-25, (18 år gammal).
Avsked 1868-07-01, (43 år gammal)..

2204916: Brottom, Carl Fredrik Östman
Född 1847-08-07 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1868-11-02, (21 år gammal).
Avsked 1873-09-22, (26 år gammal)..

2204917: Brottom, Johan Persson
Antagen som ordinarie båtsman 1874-11-12.
Avsked 1878-04-15..

2204918: Brottom, F. J. L. Westin
Antagen som ordinarie båtsman 1878-04-15.
Avsked 1878-12-27..

2204919: Brottom, Anders Jonsson Berglund
Född 1859-05-28 i Sidensjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1879-04-24, (20 år gammal).
Avsked 1879, (20 år gammal)..
Avskedas för sjuklighet

2204920: Brottom, Anders Edlund
Född 1864-04-12.
Antagen som ordinarie båtsman 1880-06-29, (16 år gammal)...
Ogillad i landsorten.

2204921: Brottom, Erik Backlund
Född 1864-09-26 i Sidensjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1880-10-26, (16 år gammal)...
Blåvik och Orrvik. Roten vakant 1889-01-25 och vakantsattes 1889-04-23.

2204950: Orre, Oluf Nilsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1687....
1689.

Fördubblingsbåtsmän

2204951: Lustig, Anders Pärsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Mönstring av fördubblingsbåtsmän den 12 mars 1700. Död på hemresan ifrån Karlskrona i september 1700.

2204952: Bråttom, Lars Johansson
Född 1680 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700....

2204953: Orre, Per Persson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1703. Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708.

2204954: Orre, Anders Andersson
Född 1690 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. 1716.

2204955: Orre, Pähr Eliasson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24...
Död 1741-12-30.

2204956: Orre, Tomas Swänsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-03-25...
Död 1742-10-31.

2204957: Orre, Isak Tomasson
Född 1725 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1743-03-04..
Avsked 1744-01-21, (19 år gammal)..
Till ordinarie No 49 1744-01-21. Ytterligare information.

2204958: Orre, Per Persson
Född 1730 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1750...
Död 1759-11-17, (29 år gammal).
Obefaren. Död 1759-11-17 i Karlskrona.

2204959: Orre, Eric Ersson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1789-03-12..
Till ordinarie i Roten 59. Ytterligare information.

2204960: Orre, Hindrich Johansson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1789-03-12..
Avsked 1792-01-13..
Till ordinarie i Rote no 68. Ytterligare information.

2204961: Orre, Anders Nilsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1809-11-26.

Sökningen gav 33 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen