Resultat:

Nätra


Rote 051 Grundberg

Ordinarie båtsmän

2205101: Rääf, Erik Håkansson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1689-1693

2205102: Rääf, Johan Larsson
Antagen som ordinarie båtsman 1695...
1695-1698

2205103: Rääf, Anders Mårtensson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1699-1703

2205104: Rääf, Erich Andersson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1704-1713. Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706. Gammal, fått lov att resa hem 1713.

2205105: Sundberg, Gustaf Andersson
Född 1699 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1717, (18 år gammal)..
Död 1742-05-??, (43 år gammal).
Befaren.

2205106: Sundberg, Erich Johansson
Antagen som ordinarie båtsman 1743-01-20.
Avsked 1745..
Kasseras är oduglig 1745.

2205107: Sundberg, Daniel Danielsson
Född 1723 i Vibyggerå.
Antagen som ordinarie båtsman 1743, (20 år gammal)..
Död 1773-02-01, (50 år gammal).
Obefaren.

2205108: Grundberg, Johan Andersson
Född 1755 i Östergötland.
Antagen som ordinarie båtsman 1773-02-01, (18 år gammal)...
Obefaren.

2205109: Grundberg, Eric Esaiasson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1789-08-25.

2205110: Grundberg, Eric Michelsson
Född i Finland.
Antagen som ordinarie båtsman 1790-02-19...
Befaren. Från fördubbling No 51. Ytterligare information.

2205111: Grundberg, Abram Jansson
Född i Nystad.
Antagen som ordinarie båtsman 1799.
Avsked 1832-03-03..
Befaren. 1814 skomakare.

2205112: Grundberg, Jan Olofsson
Född 1813 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1832-03-12, (19 år gammal).
Avsked 1875-07-15, (62 år gammal)..
Sjökommenderad.

2205113: Grundberg, Jonas Severin Jonsson
Född 1852-10-23 i Bjärtrå.
Antagen som ordinarie båtsman 1875-09-22, (23 år gammal)...
Sunnansjö. Vakantsatt 1890-07-30.

2205150: Ödmark, Pär Israelsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1753..
Avsked 1756-01-14..
1756=Till ordinarie No 44 1756-01-14. Ytterligare information.

Fördubblingsbåtsmän

2205151: Sundh, Erich Johansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1689.

2205152: Ryss, Olof Samuelsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1700-10-??.
Död i Karlskrona i oktober 1700.

2205153: Swahnhals, Ingell Andersson
Född 1681 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700...
Död 1706-04-16, (25 år gammal).
Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Död 16 april 1706.

2205154: Swahnholm, Nils Ohlsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708.

2205155: Swanholm, Mats Swensson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1711. Sjuk hemma.

2205156: Swanholm, Pär Pärsson
Född 1690 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1713-01-22, (23 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. Död 22 januari 1713.

2205157: Swanholm, Olof Olsson
Född 1689 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1713.

2205158: Swanholm, Israel Mattsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Sjuk. 1716.

2205159: Swanholm, Jan Ersson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24...
Död 1742-10-24.

2205160: Swanholm, Anders Andersson
Född 1713 i Linköping.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1743-04-22..
Avsked 1744-01-21, (31 år gammal)..
Till ordinarie No 69 1744-01-21 Ytterligare information.

2205161: Swanholm, Anders Gustafsson
Född 1727 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1748..
Avsked 1753, (26 år gammal)..
Till ordinarie No 53 1753. Ytterligare information.

2205162: Swanholm, Jon Nilsson
Född 1739 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1756-01-14...
Död 1759-11-05, (20 år gammal).
Obefaren. Död 1759-11-05 i Karlskrona.

2205163: Swanholm, Eric Michelsson
Född i Finland.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1790-02-19.. Ytterligare information.

2205164: Swanholm, Anders Andersson
Född 1770 i Östergötland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1790-02-19....

2205165: Swanholm, Olof Andersson
Född i Dalarna.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808...
Död 1810-02-11.

Sökningen gav 29 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen