Resultat:

Nätra


Rote 054 Wrång

Ordinarie båtsmän

2205400: Wrångh, Måns Ersson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1689. 1693.

2205401: Wrång, Lars Ericksson
Antagen som ordinarie båtsman 1695...
1703.

2205402: Wrång, Pär Andersson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1710-12-13.
Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706. Död den 13 december 1710.

2205403: Wrång, Carl Persson
Född 1665 i Söderhamn.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2205404: Wrång, Pär Jacobsson
Född 1691 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1711, (20 år gammal)..
Död 1713-10-04, (22 år gammal).
Död 4 oktober 1713.

2205405: Wrång, Erik Ersson
Född 1691 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1713.

2205406: Wrång, Jacob Jonsson
Född 1696 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1715, (19 år gammal).
Avsked 1740, (44 år gammal)..
Befaren. Är skadad i högra handen, oduglig till vidare tjänst, kasseras och får därför avsked.

2205407: Wrång, Matts Mattsson
Född 1720 i Gävle.
Antagen som ordinarie båtsman 1740, (20 år gammal)..
Död 1742-10-25, (22 år gammal).
Skomakarson 20 år.

2205408: Wrång, Jon Pärsson
Antagen som ordinarie båtsman 1743-01-20..
Död 1743-06-12.

2205409: Wrång, Jacob Olsson
Född 1723 i Sidensjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1743, (20 år gammal).
Avsked 1776, (53 år gammal)..
Sjövan. Då svaghet och oduglighet föreligger lämnas avsked och anmäles till gratial. Ytterligare information.

2205410: Wrång, Pehr Pehrsson
Född 1743 i Västmanland.
Antagen som ordinarie båtsman 1776, (33 år gammal).
Avsked 1790-02-29, (47 år gammal)..
Timmerman.

2205411: Wrång, Johan Ersson
Född 1747 i Åker Sn.
Antagen som ordinarie båtsman 1790-08-01, (43 år gammal)...
Obefaren.

2205412: Wrång, Olof Persson
Född i Kopparberg.
Antagen som ordinarie båtsman 1799.
Avsked 1825-10-05..
Sjövan.

2205413: Wrång, Johan Johansson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1825-10-05..
Död 1843-08-16.
Timmerman.

2205414: Wrång, Anders Hansson
Född 1822-02-16 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1843-10-09, (21 år gammal)..
Död 1859-09-07, (37 år gammal).

2205415: Wrång, Erik Ersson Borg
Född 1841-10-01 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1860-07-16, (19 år gammal).
Avsked 1882-07-10, (41 år gammal)..
Sjökommenderad på Falken.

2205416: Wrång, Jonas Bäckström
Född 1863-04-24 i Själevad.
Antagen som ordinarie båtsman 1882-11-24, (19 år gammal)...
Roten vakantsatt 1888-09-29.

Fördubblingsbåtsmän

2205451: Biärt, Nils Gulicksson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1689....
Är alltför ung, roten måtte snarast skaffa en annan. 1689.

2205452: Fransoos, Olof Nilsson.
Avsked 1703..
Har hemmansbruk söker sig utbyta 1703.

2205453: Fransos, Nils Nilsson
Född 1683 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1703....
Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708.

2205454: Fransohs, Jöran Johansson
Född 1693 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1711....

2205455: Fransos, Johan Jönsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
GM 1716.

2205456: Tiählström, Olof Larsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24...
Död 1741-12-17.

2205457: Tählström, Jacob Olsson
Född 1723 i Sidensjö.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-03-02..
Avsked 1744-01-21, (21 år gammal)..
Till ordinarie No 54 1744-01-21. Ytterligare information.

2205458: Tällström, Nils Erichsson
Född 1728 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1748..
Avsked 1754-01-18, (26 år gammal)..
Obefaren. Till ordinarie No 52 1754-01-18. Ytterligare information.

2205459: Tällström, Erik Ersson
Född 1737 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1754...
Död 1760-01-22, (23 år gammal).
Båtsmansson. Död 1760-01-22 i Karlskrona.

2205460: Tällström, Olof Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1776-04-21..
Erhållit Kongl KrigsCollegii avsked med Rotens tillstånd 1776-04-21.

2205461: Tällström, Matths Hansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1791-02-02..
Till ordinarie No 50. Ytterligare information.

2205462: Tällström, Eric Gustafsson
Född i Gästrikland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808....
Befaren. Förflyttas till Rote 50 1813-02-06. Ytterligare information.

Sökningen gav 29 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen