Resultat:

Nätra


Rote 055 Westgöte

Ordinarie båtsmän

2205501: Drake, Joen Thomasson
Antagen som ordinarie båtsman 1687.
Avsked 1691.
Död 1697-07-20.
1689. Dömd för något på 3 år 1600. Återkommer. Död i Karlskrona den 20 juli 1697.

2205502: Bröms, Johan Johansson
Antagen som ordinarie båtsman 1690-01-??...
Brukar hemman.

2205503: Sundh, Elias Ersson
Antagen som ordinarie båtsman 1697..
Död 1700-11-??.
Från fördubblingen. Död på hemresan från Karlskrona i november 1700.

2205504: Flink, Samuel Pärsson
Född 1681 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1700, (19 år gammal)..
Död 1711-02-02, (30 år gammal).
1703. Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706. Död 2 februari 1711.

2205505: Flink, Per Jöransson
Född 1673 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1712-05-15, (39 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. Död på oppfodringen.

2205506: Flink, Olof Olsson
Född 1690.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1713.

2205507: Flinck, Swän Jonsson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1716.

2205508: Wästgiöte, Hans Olofsson
Född 1701 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1720, (19 år gammal)..
Död 1737-04-26, (36 år gammal).
Absens, gått olovandes i september 1735 ifrån Roten till Stockholm. Död under uppfordringen i Stockholm 1737-04-26.

2205509: Wästgiöte, Erik Persson
Född 1704 i Ullånger.
Antagen som ordinarie båtsman 1738-01-09, (34 år gammal)..
Död 1741-09-21, (37 år gammal).
Bondeson obefaren.

2205510: Wästgiöte, Jöran Pährsson
Antagen som ordinarie båtsman 1742-01-13..
Död 1742-11-14.

2205511: Wästgiöte, Abraham Johansson
Född 1718 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1744-01-21, (26 år gammal)..
Död 1759-07-19, (41 år gammal).
Från fördubbling No 55 1744-01-21. Sjövan. Död 1759-07-19 i Karlskrona. Ytterligare information.

2205512: Westgiöte, Elias Persson
Född 1737 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1761-01-23, (24 år gammal)...
Obefaren. Har gjort 3 resor till Pommern. Sjövan och timmerman. Ytterligare information.

2205513: Westgöte, Anders Pehrsson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1788..
Död 1814-09-??.
Från fördubbling No 70. Befaren. Ytterligare information.

2205514: Westgöte, Axel Ludvigsson
Född i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1816-02-21.
Avsked 1825..
Sjövan och skräddare. Utstruken för vanart och oförbätterligt uppförande.

2205515: Wästgöthe, Eric Andersson
Född 1806.
Antagen som ordinarie båtsman 1826-03-11, (20 år gammal)..
Död 1828-12-24, (22 år gammal).
Drunknade 1828-12-24.

2205516: Wästgöthe, Nils Svensson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1829-03-18..
Död 1840-02-09.
Obefaren.

2205517: Wästgöte, Nils Johansson
Född 1823 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1840-04-09, (17 år gammal)...
Korpral och svärdsmedaljör. Avsked för ålderdom, uppfört sig utmärkt troget och väl.

2205518: Wästgöte, Johan Thomasson Elg
Född 1863-12-17 i Sidensjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1880-09-01, (17 år gammal)...
Västersel. Roten vakantsatt 1889-06-19. Westin

Fördubblingsbåtsmän

2205551: Bröms, Johan Jonsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1689.

2205552: Pålack, Olof Johansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Frisk=1700. 1703. Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708.

2205553: Pålack, Pär Hindersson
Född 1690 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2205554: Pålack, Joen Pärsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
GM 1716.

2205555: Lustig, Abraham Johansson
Född 1718 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24..
Avsked 1744-01-21, (26 år gammal).
Död 1759-07-19, (41 år gammal).
Till ordinarie No 55 1744-01-21. Ytterligare information.

2205556: Lustig, Måns Clemetsson
Född 1717 i Piteå lappmark.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1748..
Avsked 1756-01-14, (39 år gammal)..
Obefaren. Till ordinarie No 60 1756-01-14. Ytterligare information.

2205557: Lustig, Elias Persson
Född 1737 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1756....
Obefaren. Till ordinarie No 55 1761-01-23. Ytterligare information.

2205558: Korn, Swän Jansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1789.

2205559: Korn, Eric Wilhelmsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1789-08-07...
Död 1790-11-??.

2205560: Korn, Anders Pehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1809-10-13.

Sökningen gav 28 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen