Resultat:

Nätra


Rote 056 Wester

Ordinarie båtsmän

2205601: Sehl, Joen Olofsson
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1700-09-??.
Bonde. Död i Karlskrona i september 1700.

2205602: Berg, Olof Olofsson
Född 1680 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1700, (20 år gammal)...
1703.

2205603: Berg, Per Persson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706.

2205604: Uggla, Nills Andersson
Född 1692 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1712-04-18, (20 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. Specifikation av avgångna manskap i Karlskrona 1712-12-12.

2205605: Ugla, Jon Persson
Född 1688.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1713.

2205606: Bärg, Mats Johansson
Född 1699 i Närpes.
Antagen som ordinarie båtsman 1718, (19 år gammal)..
Död 1742-11-08, (43 år gammal).
Befaren.

2205607: Bärg, Pähr Ehrsson
Antagen som ordinarie båtsman 1743-01-07..
Död 1743-08-05.

2205608: Bärg, Jon Ehrsson
Född 1725 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1744-01-21, (19 år gammal).
Avsked 1753, (28 år gammal)..
Sjövan. Får avsked och anmäles till gratial. Ytterligare information.

2205609: Bärg, Jacob Jacobsson
Född 1721 i Gävle.
Antagen som ordinarie båtsman 1753, (32 år gammal)...
Från fördubbling No 56 1753. Sjövan. I Pommern sedan 1758. Ytterligare information.

2205610: Väster, Abram Abramsson
Född 1741 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1775-01-16, (34 år gammal).
Avsked 1780, (39 år gammal)..
Från fördubbling No 50 1773-01-15. Avsked för att han skadat ögat. Ytterligare information.

2205611: Wäster, Eric Andersson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1790-10-01.

2205612: Wäster, Gustaf Gustafsson
Antagen som ordinarie båtsman 1791-02-02.
Avsked 1793-09-08..
Rymd utrikes 1793-09-08. Kommer från fördubbling No 68. Ytterligare information.

2205613: Wäster, Johan Nilsson
Född 1771 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1794-01-09, (23 år gammal)...
Obefaren. Timmerman. Ytterligare information.

2205614: Wäster, Fredrik Magnus Olofsson
Född i Sigtuna.
Antagen som ordinarie båtsman 1808.
Avsked 1817-05-23..
Obefaren. I Stockholm med Rotens tillstånd. 1816 uti Stockholm arbetande vid brobygganden och därstädes undergått generalmönstring 1816-01-03.

2205615: Wäster, Pehr (Petter) Persson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1816-02-21.
Avsked 1825..
Sjövan och timmerman. Tjänstebyte med No 56 Joh. Wäster, enl. Kongl. Förvalt. Skrifvelse d. 21 sept. 1820.? Utstruken vid 1825 års generalmönstring för vanart och oförbätterligt uppförande.

2205616: Wäster, Nils Nilsson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1826-03-11.
Avsked 1849-03-22..
Obefaren. Sjökommenderad. Mönstrad i Stockholm d. 10/11 = 1835.

2205617: Wester, Jonas Abrahamsson
Född 1829-11-01 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1849-09-01, (20 år gammal).
Avsked 1862-01-28, (33 år gammal)..

2205618: Wester, Anders Gustaf Gålin
Född 1838-07-21 i Själevad.
Antagen som ordinarie båtsman 1862-03-06, (24 år gammal).
Avsked 1871, (33 år gammal)..

2205619: Wester, Johan Nordin
Antagen som ordinarie båtsman 1871-06-17.
Avsked 1876-08-16..

2205620: Wester, Olof Stig
Född 1859-08-05 i Sidensjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1877-01-17, (18 år gammal)...
Östersel. På garnisonssjukhuset. Roten vakantsatt 1898-06-17.

Fördubblingsbåtsmän

2205651: Träsk, Nils Persson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1689.

2205652: Persian, Olof Erichsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1700-12-??.
Död i Karlskrona i december 1700.

2205653: Ugla, Hans Olsson
Född 1678 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700....
1700

2205654: Uggla, Christopher Olsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1706-04-10.
1703. Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Död den 10 april 1706.

2205655: Uggla, Joen Ehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1710-07-21.
Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708. Död den 21 juli 1710.

2205656: Bärg, Olof Eliasson
Född 1689 i Nordingrå.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1712-10-24, (23 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. 2. Död den 24 oktober 1712.

2205657: Bergh, Per Jonsson
Född 1683.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1713.

2205658: Genberg, Abram Nilsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-01-13...
Död 1742-09-07.

2205659: Genberg, Jon Ehrsson
Född 1725 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1743-03-04..
Avsked 1744-01-21, (19 år gammal)..
Till ordinarie No 56 1744-01-21. Ytterligare information.

2205660: Genberg, Karl Theodorsson
Född 1732 i Stockholm.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1750..
Avsked 1758, (26 år gammal)..
Sjövan. Transporteras till ordinarie No 59. Ytterligare information.

2205661: Genberg, Anders Andersson
Född 1743 i Lappmarken.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1761-01-25..
Avsked 1767-01-31, (24 år gammal)..
Till ordinarie No 52 1767-01-31. Ytterligare information.

2205662: Sehl, Olof Pehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1789-03-13.

2205663: Sehl, Carl Johansson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1789-06-04...
Död 1789-12-??.

2205664: Sehl, Johan Nilsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1790-02-19..
Avsked 1791-01-09..
Till ordinarie Rote No 56. Ytterligare information.

2205665: Sehl, Gabriel Kielsson
Född i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1809-06-08....
20-0. Obefaren. Antagen till förstärkningskarl 1811.

Sökningen gav 35 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen