Resultat:

Nätra


Rote 057 Norberg

Ordinarie båtsmän

2205701: Biörck, Pär Pärsson
Antagen som ordinarie båtsman 1687...
Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706.

2205703: Biörk, Jacob Pärsson
Född 1781 i Säbrå.
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1712-07-19, (-69 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. Specifikation av avgångna manskap i Karlskrona 1712-12-12.

2205704: Biörk, Erik Olofsson
Född 1691.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1713.

2205705: Biörk, Joen Larsson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
GM 1716.

2205706: Norberg, Pär Mårtensson
Född 1697 i Österbotten.
Antagen som ordinarie båtsman 1724, (27 år gammal)..
Död 1731-01-??, (34 år gammal).
Död 1731 i januari vid Roten.

2205707: Norberg, Nils Pehrsson
Född 1695 i Tårneå.
Antagen som ordinarie båtsman 1731-02-23, (36 år gammal).
Avsked 1745, (50 år gammal)..
Från fördubbling No 66 1731-02-23. Sjövan. Avskedas såsom gammal och orkeslös och sjuk 1745. Ytterligare information.

2205708: Norberg, Pähr Månsson.
Avsked 1751-08-14..
Erhållit legopass 1751-08-14 får avsked.

2205709: Norberg, Jöran Carlsson
Född 1715 i Linköping.
Antagen som ordinarie båtsman 1751-08-14, (36 år gammal).
Avsked 1763, (48 år gammal)..
Obefaren. Skomakare. Gammal och oduglig får avsked 1763.

2205710: Norberg, Jonas Nilsson
Antagen som ordinarie båtsman 1767-01-31.
Avsked 1768-06-28..
Han erhöll legopass 1768-06-28.

2205711: Norberg, Anders Persson
Född 1752 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1770-02-01, (18 år gammal)...
Obefaren. Plåtslagare.?

2205712: Norberg, Anders Andersson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1790-01-30.

2205713: Norberg, Daniel Jansson
Född 1765 i Vadstena.
Antagen som ordinarie båtsman 1790-03-30, (25 år gammal)...
Obefaren.

2205714: Norberg, Olof Olofsson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1809-06-08..
Död 1828-11-13.
Obefaren. 1816 Sjövan.

2205715: Norberg, Jon Jansson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1829-05-30.
Avsked 1832-04-28..
Obefaren.

2205716: Norberg, Johan Johansson
Född 1801 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1833-02-22, (32 år gammal).
Avsked 1865-06-22, (64 år gammal)..
Sjökommenderad.

2205717: Norberg, Olof Norberg
Född 1846-08-02 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1865-06-27, (19 år gammal)...
Östersel, Mjäla och Sortjärn. Roten vakantsatt 1889-06-14.

Fördubblingsbåtsmän

2205751: Frisk, Jon Nilsson
Född 1669.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Ser ung ut men berättas vara 20 år. 1689.

2205752: Hollendare, Johan Gabrielsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1700-12-??.
Död på hemresan ifrån Karlskrona i december 1700.

2205753: Hollendare, Nils Ersson
Född 1674 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700....
1700. 1703.

2205754: Hålländare, Jon Olsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708.

2205755: Hålländare, Olof Ericksson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1710-08-14.
Död den 14 augusti 1710.

2205756: Hålländare, Olof Pärsson
Född 1691 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2205757: Biörk, Erik Nilsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24...
Död 1742-01-13.

2205758: Biörk, Bryngel Mauritsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-06-12...
Död 1742-10-27.

2205759: Biörck, Johan Wilhelmsson
Född 1730 i Falun.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1751-01-19..
Avsked 1758, (28 år gammal)..
Obefaren. Till ordinarie No 66 1758. Ytterligare information.

2205760: Biörk, Mårten Persson
Född 1733 i Gävle.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1759-05-01...
Död 1762-04-08, (29 år gammal).
Obefaren. Död i Pommern 1762-04-08.

2205761: Tross, Nils Jansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1791-03-18..
Till ordinarie vid Nr 61. Ytterligare information.

2205762: Tross, Johan Johansson
Född i Finland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1809-06-08....
Obefaren. Antagen till förstärkningskarl 1811.

Sökningen gav 28 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen