Resultat:

Nätra


Rote 059 Hellman

Ordinarie båtsmän

2205901: Sundh, Per Andersson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1689.
1689. Död om hösten 1689.

2205902: Frijmodig, Nils Persson
Antagen som ordinarie båtsman 1690-01-??.
Avsked 1691-09-21..
Brukar hemman, efter Kungl Maj:t Nådiga resolution får utbyte.

2205903: Frijmodig, Nils Gulicksson
Antagen som ordinarie båtsman 1691-09-21..
Död 1701-05-??.
Sjuk hemma på Roten 1700. Död hemma i orten i maj 1701.

2205904: Frijmodig, Jöran Pärsson
Född 1678 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1702, (24 år gammal)...
Från fördubbling No 59 1702. 1703. Ytterligare information.

2205905: Frijmodig, Erich Zackrisson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1710-09-27.
Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706. Död 27 september 1710.

2205906: Frimodig, Pär Ersson
Född 1689 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. 1716.

2205907: Dyck, Johan Pährsson
Född 1758 i Småland.
Antagen som ordinarie båtsman 1720, (-38 år gammal).
Avsked 1735-07-04, (-23 år gammal)..
Han är sjuk i Stockholm. Efter Kongl Amiralitets under Rättens Extractum Protocoll af d. 4 Juli 1735 blivit illa blesserad vid en vådeld i Stockholm. Fått Kongl Am:s föreskrift till Kongl Amiralitetets Collegium att njuta underhåll vid Krigsmans Cassan. Kan ej vidare göra tjänst får avsked.

2205908: Hällman, Jacob Hindriksson
Född 1710 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1736, (26 år gammal)..
Död 1738-11-04, (28 år gammal).
1736. Bondeson. Obefaren. Död vid Roten 1738-11-04.

2205909: Hällman, Per Christophersson
Född 1716 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1739-01-11, (23 år gammal).
Avsked 1758, (42 år gammal)..
Bondeson obefaren. Sjuk och orkeslös, får avsked.

2205910: Hellman, Karl Theodorsson
Född 1732 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1758, (26 år gammal)...
Rymd i Pommern 1758-10-18. Ytterligare information.

2205911: Hellman, Olof Larsson
Född 1730 i Gävle.
Antagen som ordinarie båtsman 1759-06-01, (29 år gammal)..
Död 1760-08-30., (30 år gammal).
Död i Pommern 1760-08-30. Ytterligare information.

2205912: Hellman, Johan Ersson
Född 1738 i Gävle.
Antagen som ordinarie båtsman 1761-01-23, (23 år gammal)...
Sjövan, timmerman, skomakare. Ytterligare information.

2205913: Hällman, Eric Ersson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1789-05-30. Ytterligare information.

2205914: Hällman, Pehr Jansson
Antagen som ordinarie båtsman 1789-08-07..
Död 1790-02-20.
Tagen från fördubblingen No 67. Ytterligare information.

2205915: Hällman, Jan Olofsson
Antagen som ordinarie båtsman 1790-03-30..
Död 1790-12-??.
Från fördubblingen No 59. Ytterligare information.

2205916: Hellman, Pehr Matsson
Född i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1790.
Avsked 1825..
Befaren. 1816 även skomakare. Avskedas för dubbelt bråck, anmäles till gratial.

2205917: Hällman, Jon Jonsson
Född 1805 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1826-04-03, (21 år gammal).
Avsked 1850?, (45 år gammal)..
Obefaren. Avsked för svagt bröst med blodspottning.

2205918: Hellman, Nils Erik Westman
Antagen som ordinarie båtsman 1850-10-25.
Avsked 1854-10-24..

2205919: Hellman, Erik Jonsson Berglund
Född 1833-08-09 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1854-11-11, (21 år gammal).
Avsked 1860-05-22, (27 år gammal)..

2205920: Hellman, Johan Johansson
Född 1838-09-18 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1860-11-06, (22 år gammal).
Avsked 1875-08-27, (37 år gammal)..

2205921: Hellman, Nils Edvard Svensson
Född 1857-05-05 i Sundsvall.
Antagen som ordinarie båtsman 1876-04-08, (19 år gammal).
Avsked 1885, (28 år gammal)..

2205922: Hellman, Carl Gustaf Villgott Holmgren
Född 1864-06-27 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1885-10-17, (21 år gammal)...
Utby och Sjögom. Roten vakantsatt 1898-03-17.

2205950: Falk, Zachris Larsson
Antagen som fördubblingsbåtsman -..
Avsked 1756-01-14..
Till ordinarie No 56 1756-01-14. Ytterligare information.

Fördubblingsbåtsmän

2205951: Frijmodigh, Nils Persson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Fattas hängmatta. 1689.

2205952: Oplänning, Pär Danielsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1700-09-??.
Död på hemresan i september 1700.

2205953: Kringh, Jöran Pärsson
Född 1678 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700..
Avsked 1702, (24 år gammal).. Ytterligare information.

2205954: Hällman, Johan Abrahamsson
Född 1583 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1702....
Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705.

2205955: Hällman, Erick Mattsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708. GM 1716.

2205956: Dahlkarl, Hans Hansson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24...
Död 1742-10-01.

2205957: Dahlkarl, Jacob Jacobsson
Född 1722 i Gävle.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1749..
Avsked 1753, (31 år gammal)..
Obefaren. Till ordinarie No 56 1753. Ytterligare information.

2205958: Dahlkarl, Jan Eriksson
Född 1739 i Gävle.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1755-01-22..
Avsked 1761-01-23, (22 år gammal)..
Obefaren. Till ordinarie No 59 1761. Ytterligare information.

2205959: Dahlkarl, Pehr NN
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1790-12-??.

2205960: Dahlkarl, Jan Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1791-02-19..
Avsked 1791-03-30..
Till ordinarie nr 59. Ytterligare information.

2205961: Dahlkarl, Jan Pehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1791-04-15...
Död 1791-11-??.

2205962: Dalkarl, Jon Ersson
Född i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808....
Obefaren. 1816 fanns.

Sökningen gav 35 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen