Resultat:

Nätra


Rote 063 Bröms

Ordinarie båtsmän

2206301: Corporal, Christopher Olufsson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1689-10-??.
Bonde. 1689. Död i oktober 1689.

2206302: Spiuth, Anders Andersson
Antagen som ordinarie båtsman 1689..
Död 1697-06-01.
Från fördubblingen. Död i Karlskrona den 1 juni 1697.

2206303: Bröms, Johan Johansson
Född 1668 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1698, (30 år gammal)...
Frisk=1700. Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706.

2206304: Bröms, Jon Persson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1710-07-16.
Död 16 juli 1710.

2206305: Bröms, Johan Pärsson
Född 1690 i Salberget.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2206306: Bröms, Anders Persson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
Varit hemförlovad vid sista kommenderingen. GM 1716.

2206307: Bröms, Gustaf Mårtensson
Född 1697 i Låcktå, Österbotten.
Antagen som ordinarie båtsman 1721, (24 år gammal).
Avsked 1753, (56 år gammal)..
Sjövan. Får avsked. Gammal och sjukelig anmäles till gratial för dess fattigdom och långliga tjänst.

2206308: Bröms, Pähr Pährsson
Född 1712 i Trunhem.
Antagen som ordinarie båtsman 1753, (41 år gammal)..
Död 1759-10-03, (47 år gammal).
Från fördubbling No 65 1753. Död i Karlskrona 1759-10-03. Ytterligare information.

2206309: Bröms, Sten Stensson
Född 1712 i Sundsvall?.
Antagen som ordinarie båtsman 1759, (47 år gammal)...
Sjövan.

2206310: Bröms, Lars Larsson
Född 1744 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1761-01-23, (17 år gammal)...
Obefaren. Gjort en resa till Pommern.

2206311: Bröms, Anders Johansson
Född 1750 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1775-04-18, (25 år gammal)..
Död 1790-10-??, (40 år gammal).
Från ordinarie No 62 1775-04-18. Notationen oläslig. Ytterligare information.

2206312: Bröms, Lars Larsson
Född 1739 i Nätra..
Avsked 1795, (56 år gammal)..
Till ordinarie No 62. Ytterligare information.

2206313: Bröms, Olof Ersson
Född 1767 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1792-01-13, (25 år gammal)...
Från fördubbling No 63. Befaren och timmerman. Avskedad som gammal och svag. Ytterligare information.

2206314: Bröms, Jon Nilsson
Antagen som ordinarie båtsman 1826-05-20.
Avsked 1835..
Avskedas för obotligt bensår.

2206315: Bröms, Johan Persson Tjernström
Född 1823-05-10.
Antagen som ordinarie båtsman 1943-02-03, (120 år gammal).
Avsked 1843-10-04, (20 år gammal)..

2206316: Bröms, Johan Tjernström
Född 1823-09-10 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1843-12-22, (20 år gammal).
Avsked 1853-12-24, (30 år gammal)..

2206317: Bröms, Jonas Ersson Wallin
Född 1833-05-22 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1854-02-05, (21 år gammal).
Avsked 1874, (41 år gammal)..

2206318: Bröms, Johan Mattsson Wessman
Född 1856-08-15 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1873-06-30, (17 år gammal)...
Rotenamnet ändras till Berglund. Permitterad i landsorten. Roten vakantsatt 1897-06-05.

Fördubblingsbåtsmän

2206351: Styf, Påhl Andersson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1689.

2206352: Wärmlänning, Daniel Persson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1711-12-26.
Frisk=1700. Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Hemförd de 30 juni 1708. Död 26 december 1711.

2206353: Wärmlänning, Pär Joensson
Född 1694 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1711....

2206354: Högberg, Erich Ehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24...
Död 1741-12-30.

2206355: Högberg, Michel Matsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-03-04...
Död 1742-11-02.

2206356: Högberg, Pähr Olofsson
Född 1701 i Jämtland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1743-04-03..
Avsked 1751-12-05, (50 år gammal)..
Erhöll afsked 1751-12-05.

2206357: Högberg, Jöran Hansson
Född 1727 i Falun.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1752-01-18...
Död 1759-11-16, (32 år gammal).
Obefaren. 1759-11-16 död i Karlskrona.

2206358: Gård, Olof Ersson
Född 1767 i Stockholm.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1789..
Avsked 1792-01-15, (25 år gammal)..
Till ordinarie i No 63. Ytterligare information.

2206359: Gård, Pehr Adolpsson
Född i Kungsör.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808....
Obefaren. 1816 mindre befaren.

Sökningen gav 27 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen