Resultat:

Nätra


Rote 064 Nordsved

Ordinarie båtsmän

2206401: Ström, Anders Johansson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
Bonde. 1689.

2206402: Öhman, Johan Göransson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1689.

2206403: Unger, Olof Christophersson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1691. 1693.

2206404: Unger, Erich Joensson
Antagen som ordinarie båtsman 1695..
Död 1700-07-??.
Död på expedition i juli 1700.

2206405: Nybohm, Olof Johansson
Född 1670 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1700

2206406: Nybohm, Pär Andersson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1710-06-29.
Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706. Död den 29 juni 1710.

2206407: Starck, Erich Erichsson
Född 1686 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1711, (25 år gammal).
Avsked 1744-02-14, (58 år gammal)..
Befaren. Fått interimsavsked 1744-02-14, föreslås få underhåll.

2206408: Starck, Johan Andersson
Född 1724 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1743, (19 år gammal).
Avsked 1763, (39 år gammal)..
Sjövan. 1743 farit på gallairerne en resa till Gotland och 1759 på vad då? Sjuklig får avsked 1763.

2206409: Norsved, Nils Pehrsson
Född 1750 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1771, (21 år gammal)..
Död 1790-05-15, (40 år gammal).
Timmerman. Notationen oläslig.

2206410: Norrswed, Eric Pehrsson
Född 1770 i Gävle.
Antagen som ordinarie båtsman 1793-05-13, (23 år gammal).
Avsked 1809-08-30, (39 år gammal)..
Befaren. Från fördubbling No 64. Ytterligare information.

2206411: Nordsved, Johan Adamsson
Född i Linköping.
Antagen som ordinarie båtsman 1809-11-07.
Avsked 1825..
Obefaren. 1816 sjövan. Avskedas för sjuklighet och svaga krafter, och klagat över innestående rättigheter överlämnade till Konungens Befallningshavandes åtgärd.

2206412: Nordsved, Pehr Ericsson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1826-03-11.
Avsked 1840..
Obefaren. Avskedas för oboteliga bensår enligt läkarens betyg.

2206413: Nordlund, Jonas Johansson
Född 1822-02-25 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1841-01-02, (19 år gammal).
Avsked 1855-01-31, (33 år gammal)..

2206414: Nordsved, Israel Olofsson
Född 1831-08-29 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1856-02-17, (25 år gammal).
Avsked 1860-07-14, (29 år gammal)..

2206415: Nordsved, Johan Johansson
Född 1835-12-01 i Själevad.
Antagen som ordinarie båtsman 1861-04-12, (26 år gammal)...
Bräcke och Gärden. Roten vakantsatt 1891-05-06.

Fördubblingsbåtsmän

2206451: Wulff, Anders Swensson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1689.

2206452: Dahlkarl, Erich Pährsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1700-09-22.
Död 22 september 1700 i Karlskrona.

2206453: Dahlkarl, Jacob Jacobsson
Född 1679 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700...
Död 1710-07-25, (31 år gammal).
Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708. Död 25 juli 1710.

2206454: Dalkarl, Pär Unnesson
Född 1664 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1712-10-14, (48 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. Specifikation av avgångna manskap i Karlskrona 1712-12-12.

2206455: Dahlkarl, Nills Eriksson
Född 1692.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1713.

2206456: Swedman, Johan Ersson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24...
Död 1741-12-24.

2206457: Swedman, Nils Andersson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-03-13...
Död 1742-11-02.

2206458: Swedman, Johan Andersson
Född 1724 i Stockholm.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1743-03-04....

2206459: Swedman, Anders Jansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1751-12-05..
Erhållit avsked med legopass 1751-12-05.

2206460: Swedman, Carl Månsson
Född 1729 i Gävle.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1751-12-05..
Avsked 1762-01-25, (33 år gammal)..
Sjövan. Till ordinarie No 60 1762-01-25. Ytterligare information.

2206461: Swedman, Eric Pehrsson
Född 1770 i Gävle.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1793-01-13, (23 år gammal)..
Till ordinarie i Rote nr 64. Ytterligare information.

2206462: Svedman, Johan Andersson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1809-11-07..

Sökningen gav 27 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen