Resultat:

Nätra


Rote 066 Finnberg

Ordinarie båtsmän

2206601: Blyger, Erik Nilsson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
Bonde. 1689. 1693.

2206602: Lustig, Oluf Persson
Antagen som ordinarie båtsman 1695..
Död 1697-04-02.
Död i Karlskrona den 2 april 1697.

2206603: Drake, Erich Joensson
Född 1664 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1698, (34 år gammal)...
Död i Karlskrona i oktober 1700.

2206604: Lijten, Erich Håkansson
Född 1670 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1700, (30 år gammal)...

2206605: Friberg, Jon Ersson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706.

2206606: Finberg, Johan Simonsson
Född 1692 i Åbo.
Antagen som ordinarie båtsman 1716, (24 år gammal).
Avsked 1740, (48 år gammal)..
Befaren. Efter intygande över 60 år gammal, är sjukelig och otjänlig till vidare tjänst, påstår även Socknen avsked för honom. Kasseras och får avsked 1740.

2206607: Finberg, Eric Johansson
Född 1709 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1740, (31 år gammal).
Avsked 1758, (49 år gammal)..
Båtsmansson obefaren. Har bråck får avsked.

2206608: Finberg, Johan Wilhelmsson
Född 1740 i Falun.
Antagen som ordinarie båtsman 1758, (18 år gammal)...
Från fördubbling No 57 1758. Sjövan. Varit i Pommern sedan 1759. 1790. Ytterligare information.

2206609: Finberg, Carl Wilhelmsson
Född 1770 i Finland.
Antagen som ordinarie båtsman 1791-01-09, (21 år gammal)...
Från fördubbling No 53. Obefaren. Ytterligare information.

2206610: Finberg, Anders Gustafsson
Född i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1799.
Avsked 1810..
Befaren. Entledigad med Rotens tillstånd, såsom befordrad till Under Officer.

2206611: Finnberg, Johan Pehrsson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1810..
Död 1826-03-05.
Obefaren 1816 befaren.

2206612: Finnberg, Mårten Mårtensson
Född i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1826-04-11.
Avsked 1848-02-15..
Obefaren. Kommenderad och senare permitterad till sjöfart på Östersjön.

2206613: Finnberg, Eric Olofsson
Född 1827-12-04 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1848-03-21, (21 år gammal).
Avsked 1869-10-30, (42 år gammal)..

2206614: Finnberg, Johan Ersson
Född 1846-11-18 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman 1869-10-30, (23 år gammal)...
Västansjö och Norum. Roten vakantsatt 1888-08-14.

Fördubblingsbåtsmän

2206651: Gladan, Jon Biörsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Bonde. 1689.

2206652: Jämpte, Pär Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1700..
Bekänner sig icke vara sjuklig utan till alla sina lemmar frisk och berättar sig givit till Doctorn 2 Carol. innan han fick Attest.

2206653: Jämpte, Johan Nilsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1706-02-12.
Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Död den 12 februari 1706.

2206654: Jämpte, Erick Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708.

2206655: Tysk, Nils Jonsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1716.

2206656: Tysk, Nils Pärsson
Född 1695 i Tårneå.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1721..
Avsked 1731-02-23, (36 år gammal)..
Till ordinarie No 57 1731-02-23. Ytterligare information.

2206657: Kornberg, Jan Johansson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-24...
Död 1741-12-27.

2206658: Kornberg, Olof Olofsson
Född 1711 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-03-01..
Avsked 1745, (34 år gammal)..
Till ordinarie No 65 1745. Ytterligare information.

2206659: Kornberg, Pähr Månsson
Född 1713 i Nätra.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1745....
Transporterades hit till fördubbling för Roten No 66 efter Rotens och Sochnens trägne anhållan. Ytterligare information.

2206660: Kornberg, Mats Jonsson
Född 1726 i Dalarna.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1748..
Avsked 1767-01-31, (41 år gammal)..
Till ordinarie No 58 1767. Ytterligare information.

2206661: Kornberg, Pehr Johansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1790-10-??.

2206662: Kornberg, Johan Pehrsson
Född i Infödd.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808....
Obefaren.

Sökningen gav 26 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen