Resultat:

Arnäs


Rote 145 Geting

Ordinarie båtsmän

2214501: Geting, Samuel Wilckersson
Född i Getingsta 1.
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1689.

2214502: Landsiö, Erich Johansson
Född i Västerlandsjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1690..
Död 1711.
Gift. Ytterligare information.

2214503: Gieting, Anders Erichsson
Född 1687 i Getingsta 2.
Antagen som ordinarie båtsman 1711, (24 år gammal)..
Död 1712, (25 år gammal).

2214504: Geting, Per Chriersson
Född 1657 i Getingstabodum 2.
Antagen som ordinarie båtsman 1714, (57 år gammal).
Avsked 1715, (58 år gammal).
Död 1732, (75 år gammal).
Gift 1) med NN. Död 1708. Gift 2) 1709 med Gölen Persdr. Född 1650. Död 1732.

2214505: Gieting, Christopher Andersson
Född 1689 i Nyland, Finland.
Antagen som ordinarie båtsman 1716, (27 år gammal).
Avsked 1744, (55 år gammal).
Död 1768, (79 år gammal).
Gift 1717 med Segrid Johansdr. Född 1692 i Västerlandsjö 2:1. Död 1767.

2214506: Geting, Olof Persson
Född 1725-06-03 i Öden, Grundsunda.
Antagen som ordinarie båtsman 1744, (19 år gammal)..
Död 1759-12-13, (34 år gammal).
Olof är Olof G Strömbergs anfader. Olof Persson Geting stämdes till vårtinget 1750 av sin blivande hustru Maria Eskilsdotter. Han hade rått henne med barn under äktenskapslöfte (sonen Per 1748-53). Samtidigt(!?) hade han även rått pigan Margeta Persdotter i Tjärn med barn och han hade nu försökt ta ut lysning till giftermål med Margeta. Maria menade dock att hon stod närmare äktenskap än Margeta som råtts med barn utan äktenskapslöfte. Vittnen kunde berätta att Olof gett Maria ring och att då aldrig annat äktenskap varit på tal. Tjugondedag jul, dvs endast två månader innan, hade Olof varit i prästgården där Maria då tjänade, och då hade han talat med Marias moder Rebecka Nilsdotter om äktenskapet. Visserligen hade Olof vid tillfället varit "något plägad" men inte "överlastad". Målet uppsköts till nästa ting för att höra Margeta Persdotter. På hösttinget hade dock Margeta ändrat sig, "begaf sig nu aldeles ifrån sit påstående om äktenskap med Geting". Margetas barn hade dessutom dött, och rätten beslöt därför att Geting borde fullborda sitt äktenskap med Maria Eskilsdotter, vilket också skedde två månader därefter, i januari 1751. Olof stämdes också till hösttinget 1754 för att han tillsammans med drängen Erik Johansson överfallit Henrik Johansson i Lemesjö, som varit nära döden, fått två revben avbrutna, en arm ur led och ett stort hål i huvudet. Målet uppsköts till dess man såg om Henrik skulle överleva eller inte. Olof dog i Karlskrona i december 1759.
Gift 1751 med Maria Eskilsdr. Född 1727 i Rullböle. Ytterligare information.

2214507: Geting, Olof Andersson
Född 1733 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1761, (28 år gammal)..
Död 1762, (29 år gammal). Ytterligare information.

2214508: Geting, Christopher Olsson Slettengren
Född 1740.
Antagen som ordinarie båtsman 1767, (27 år gammal).
Avsked 1774, (34 år gammal).
Död 1805, (65 år gammal).
Gift 1770 med Lena jöransdr. Född 1723. Död 1798. Ytterligare information.

2214509: Geting, Olof Jonsson
Född 1751 i Brösta 2:3.
Antagen som ordinarie båtsman 1775, (24 år gammal)..
Död 1783, (32 år gammal).

2214510: Geting, Jonas Jonsson
Född 1762 i Bringen 2, Själevad.
Antagen som ordinarie båtsman 1784, (22 år gammal).
Avsked 1789, (27 år gammal).
Död 1836, (74 år gammal).
Gift 1784 med Lisa Andersdr. Född 1759 i Västergissjö 3. Död 1818.

2214511: Geting, Pehr Carlström
Född 1761 i Kallsta 3, Nora.
Antagen som ordinarie båtsman 1789, (28 år gammal)..
Död 1789, (28 år gammal).

2214512: Geting, Michel Michelsson
Född 1765 i Hundsjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1790, (25 år gammal)..
Död 1790, (25 år gammal).
Gift 1788 med Lisa Ersdr. Född 1762 i Sunnansjö.

2214513: Geting, Mårten Jonsson
Född 1753 i Haffsta, Själevad.
Antagen som ordinarie båtsman 1795, (42 år gammal)..
Död 1803, (50 år gammal).
Gift 1782 med Lisa Jonsdr. Född 1754 i Angsta. Död 1804. Ytterligare information.

2214514: Geting, Nils Jansson
Född 1773 i Norrgissjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1804, (31 år gammal)..
Död 1809, (36 år gammal).
Gift 1807 med Sara Jonsdr. Född 1780 i Västerbursjö. Död 1868.

2214515: Geting, Pehr Andersson
Född 1776 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1810, (34 år gammal).
Avsked 1828, (52 år gammal).
Död 1848, (72 år gammal).
Gift 1810 med Maria Andersdr. Född 1784 i Älvsöden 1:6. Ytterligare information.

2214516: Geting, Johan Petter Lundström
Född 1811 i Gideå bruk.
Antagen som ordinarie båtsman 1828, (17 år gammal)..
Död 1829, (18 år gammal).

2214517: Geting, Anders Jönsson
Född 1802 i Täfteå.
Antagen som ordinarie båtsman 1829, (27 år gammal)..
Död 1831, (29 år gammal).
Gift 1825 med Catharina Pehrsdr. Född 1793 i Norrälvsjö 2:3. Död 1872.

2214518: Geting, Per Ersson
Född 1802 i Västergissjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1832, (30 år gammal).
Avsked 1849, (47 år gammal).
Död 1857, (55 år gammal).
Gift 1825 med Helena Christina Pehrsdr. Född 1803 i Getingsta 1. Död 1868.

2214519: Sjöström, Eric Persson
Född 1827 i Västerlandsjö.
Antagen som ordinarie båtsman 1849, (22 år gammal).
Avsked 1875, (48 år gammal).
Död 1910, (83 år gammal).
Gift 1850 med Anna Maria Näsman. Född 1820 i Ravesta. Död 1903.

2214520: Sjöström, Swen Swensson
Född 1856 i Björna.
Antagen som ordinarie båtsman 1875, (19 år gammal).
Avsked 1891, (35 år gammal)..
Gift 1882 med Brita Carolina Sjöström. Född 1854 i Trehörningen.

Fördubblingsbåtsmän

2214551: Landsiö, Erich Johansson
Född i Västerlandsjö.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1689..
Avsked 1690.
Död 1711. Ytterligare information.

2214552: Boman, Isach Jonsson
Född 1679 i Getingstabodum 1.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700...
Död 1717, (38 år gammal).

2214553: Boman, Christiern NN
Antagen som fördubblingsbåtsman 1718...
Död 1719.

2214554: Boman, Erich Nilsson
Född 1701 i Västergissjö 2.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1720...
Död 1759, (58 år gammal).
Gift 1723 med Margeta Johansdr. Född 1684 i Västerlandsjö. Död 1748. Ytterligare information.

2214555: Strandberg, Nils Nilsson
Född 1720 i Nordsjö.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741...
Död 1742, (22 år gammal).
Han dog på Karlskronaflottan i januari 1742.

2214556: Strandberg, Johan Mattsson
Född 1725 i Tjärn.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742...
Död 1743, (18 år gammal).
Han dog i Karlskrona i januari 1743.

2214557: Strandberg, Nils Unesson
Född 1734 i Stockholm.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1751..
Avsked 1758, (24 år gammal).
Död 1769, (35 år gammal).
Gift 1755 med Anna Jonsdr. Född 1724 i Trehörningen 1:4. Död 1807. Ytterligare information.

2214558: Strandberg, Eric Ersson
Född 1728 i Norrflärke.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1759...
Död 1759, (31 år gammal).
Gift 1753 med Lisa Månsdr. Född 1727 i Leding. Död 1795.

2214559: Strandberg, Michel Michelsson
Född 1746 i Brösta 2:3.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1766...
Död 1819, (73 år gammal). Ytterligare information.

2214560: Strandberg, Eric Jonsson
Född 1768.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1788...
Död 1790, (22 år gammal).

2214561: Strandberg, Pehr Andersson
Född 1776 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808....
Gift 1810 med Maria Andersdr. Född 1784 i Älvsöden 1:6. Ytterligare information.

Sökningen gav 31 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen