Resultat:

Nordmaling


Rote 164 Hörning

Ordinarie båtsmän

2216401: Groot, Hendrich Håkansson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1689.
1689. Död vid Ystad om hösten 1689.

2216402: Asp, Olof Erichsson
Antagen som ordinarie båtsman 1691..
Död 1700-12-??.
Död hemma i orten 1700-12-??.

2216403: Hörning, Hindrick Mattsson
Född 1677 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1700, (23 år gammal)...
Beklagar sig att tung spenne är nedgången därtill magsveda.

2216404: Hörning, Thomas Persson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706.

2216405: Hörning, Siul Johansson
Född 1671 i Nätra.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2216406: Hörning, Erich Jonsson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1711-11-08.
Död 8 november 1711.

2216407: Hörning, Lars Mattsson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1712-09-17.
Specifikation av avgångna manskap i Karlskrona 1712-12-12.

2216408: Hörning, Anders Danielsson
Född 1663.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1713.

2216409: Frijmodig, Johan Johansson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1716.

2216410: Hörning, Pähr Pährsson
Antagen som ordinarie båtsman 1742-01-16..
Död 1742-10-12.

2216411: Hörning, Jöns Jönsson
Född 1721 i Småland.
Antagen som ordinarie båtsman 1743-03-07, (22 år gammal).
Avsked 1773-04-13, (52 år gammal)..
Sjövan. Varit 1743 på Herkules och sedan en resa från Stockholm. Erhållit avsked som gammal och oduglig 1773.

2216412: Hörning, Mårten Matsson
Född 1696 i Gamla Karleby.
Antagen som ordinarie båtsman 1742, (46 år gammal).
Avsked 1744-06-27, (48 år gammal)..
Befaren. Fått avsked 1744-06-27.

2216413: Hörning, Samuel Johansson
Född 1753 i Arnäs.
Antagen som ordinarie båtsman 1773-04-13, (20 år gammal).
Avsked 1793-03-09, (40 år gammal)..
Obefaren.

2216414: Hörning, Lars Fågelström
Född i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1805.
Avsked 1829-05-18..
Befaren.

2216415: Hörning, Jon Jonsson
Född 1806 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1830, (24 år gammal)...
1835

2216416: Hörning, Jonas Burström
Född 1835-12-19 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1854-12-30, (19 år gammal).
Avsked 1868-05-04, (33 år gammal)..

2216417: Hörning, Jonas Berglund
Född 1847-04-06 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1868-05-12, (21 år gammal)...

Fördubblingsbåtsmän

2216451: Blank, Tomas Håkansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1689.

2216452: Qwick, Olof Swensson..
Död 1700-12-??.
Död på hemresan ifrån Karlskrona i december 1700.

2216453: Asp, Ivar Pärsson
Född 1678 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1700....
Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708. Hemförd den 30 juni 1708.

2216454: Hörning, Swen Olsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1711, sjuk hemma.

2216455: Asp, Lars Pärsson
Född 1688 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2216456: Asp, Erich Pährsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1712-01-24.
Specifikation av avgångna manskap i Karlskrona 1712-12-12.

2216457: Frimodig, Lars Ersson
Född 1694.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1713.

2216458: Frijmodig, Johan Johansson
Född 1696 i Närpes, Österbotten.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1714..
Avsked 1733, (37 år gammal)..
Befaren. Till ordinarie No 165. Ytterligare information.

2216459: Hörning, Nils Mårtensson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1716.

2216460: Frijmodig, Esaias Andersson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-20...
Död 1742-04-10.

2216461: Frijmodig, Johan Larsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-06-28...
Död 1742-12-05.

2216462: Frijmodig, Olof Olofsson
Född 1721 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1743-03-05..
Avsked 1744-09-15, (23 år gammal)..
Till ordinarie No 165 1744-09-15. Ytterligare information.

2216463: Frimodig, Pähr Johansson
Född 1729 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1748....
Obefaren.

2216464: Frimodig, Anders Jönsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1759-06-01...
Död 1759-12-23.
Död i Pommern 1759-12-23.

2216465: Löga, Swän Jansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1790-12-??.

2216466: Löga, Jacob Öman
Född i Grundsunda.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808....
Obefaren.

Sökningen gav 33 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen