Resultat:

Nordmaling


Rote 168 Häggström

Ordinarie båtsmän

2216801: Ryss, Per Carlsson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1689.
1689. Död i Stockholm om hösten 1689.

2216802: Lustigh, Daniel Tobiasson
Antagen som ordinarie båtsman 1690-01-??...
1693.

2216803: Hwitlock, Joen Dafwidsson
Antagen som ordinarie båtsman 1695...
Frisk=1700. 1703. Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706.

2216804: Forsman, Erich Ehrsson
Född 1689 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1712-08-21, (23 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2216805: Flinck, Sven Ersson
Född 1691.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1713.

2216806: Flinck, Esaias Hindersson
Född 1696 i Viborg.
Antagen som ordinarie båtsman 1716, (20 år gammal)..
Död 1742-10-??, (46 år gammal).
Befaren.

2216807: Flinck, Lars Andersson
Antagen som ordinarie båtsman 1743-01-24..
Död 1743-07-16.

2216808: Flinck, Pähr Ifwarsson
Född 1705 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1744-01-28, (39 år gammal)...
Från fördubbling No 163. 1745. Ytterligare information.

2216809: Flink, Lars Jonsson
Född 1723 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1747, (24 år gammal)...
1753. Obefaren.

2216810: Flinck, Johan Ersson
Född 1729 i Södermanland.
Antagen som ordinarie båtsman 1749, (20 år gammal)...
Varit sedan 1759 i Pommern samt farit 6 resor på Östersjön. Befaren. Befaren. Timmerman. Bergsprängare. Besvärat sig däröver att han ej har något boställsrum; vilket Roten åtog sig att bygga.

2216811: Flinck, Hindrick Jacobsson
Född i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1781. Befaren.

2216812: Flink, Mats Ersson
Född i Västerbotten.
Antagen som ordinarie båtsman 1803..
Död 1809-03-??.

2216813: Flink, Jon Ersson
Född i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1809-06-??.
Avsked 1810..
Obefaren. Anmäles för överföring till Rote No 174 1810. Ytterligare information.

2216814: Flinck, Per Danielsson
Antagen som ordinarie båtsman 1817-01-10.
Avsked 1823-12-18..
Utstruken.

2216815: Flinck, Olof Johansson
Född i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1824-03-21.
Avsked 1834-10-24..
Obefaren

2216816: Flink, Anders Andersson
Född 1817 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1834-12-10, (17 år gammal)...
1835

Fördubblingsbåtsmän

2216851: Lustig, Daniel Esbörsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1689.

2216852: Modig, Pär Andersson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1700.
Död på hemresan ifrån Karlskrona 1700.

2216853: Biörssiö, Olof Larsson
Född 1660 i Nordmaling..
Avsked 1708-06-05, (48 år gammal)..
1700. 1703. Sjuk hemma i landet 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708. Fått Collegie avsked den 5 juni 1708.

2216854: Hiärpe, Joen Joensson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?..
Avsked 1712-06-14..
Specifikation av avgångna manskap i Karlskrona 1712-12-12. Får Coll.avsked 1712-06-14. GM 1716. ?

2216855: Hierpe, Erik Olsson
Född 1685.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1713.

2216856: Järppe, Olof Jonsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-20...
Död 1742-07-02.

2216857: Järppe, Erich Ehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1743-03-05...
Död 1743-10-19.

2216858: Järppe, Johan Erichsson
Född 1730 i Södermanland.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1749....
1753. Obefaren.

2216859: Järpe, Pehr Jonsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1759-06-01...
Död 1760-01-19.
Död under hemmarschen i Baresund 1760-01-19.

2216860: Anger, Eric Johansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1790-05-??.

2216861: Anger, Israel Ersson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1790-08-20..
Avsked 1793-01-22..
Förflyttades till Rote nr 163 som ordinarie båtsman. Ytterligare information.

2216862: Anger, Johan Lydig
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1809-02-17.

2216863: Anger, Anders Persson
Född i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1809-06-??....

Sökningen gav 29 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen