Resultat:

Nordmaling


Rote 171 Söderman

Ordinarie båtsmän

2217101: Dutter, Jon Jonsson
Antagen som ordinarie båtsman 1687..
Död 1710-11-16.
Frisk=1700. 1703. Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706. Död 16 november 1710.

2217102: Söderman, Pär Olsson
Född 1687 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1712-02-24, (25 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. Död 24 februari 1712.

2217103: Söderman, Swän Swänsson
Född 1691 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1712, (21 år gammal).
Avsked 1744-02-14, (53 år gammal)..
Befaren. Fått interimsavsked 1744-02-14.

2217104: Söderman, Hindrich Nilsson
Född 1721 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1744-09-15, (23 år gammal)...
1745. Ytterligare information.

2217105: Söderman, Olof Olofsson
Född 1724 i Södermanland.
Antagen som ordinarie båtsman 1745, (21 år gammal).
Avsked 1758-09-19, (34 år gammal)..
Obefaren. Får legopass 1758-09-19.

2217106: Söderman, Carl Fredriksson
Antagen som ordinarie båtsman 1758-09-19.
Avsked 1761-04-24..
Rymd i Pommern 1761-04-24.

2217107: Söderman, Jon Olofsson
Född 1742 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1770-02-14, (28 år gammal)...
1780. Obefaren.

2217108: Söderman, Jan Mårtensson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1790-06-??.

2217109: Söderman, Anders Nilsson
Född i Umeå.
Antagen som ordinarie båtsman 1795-01-19.
Avsked 1817-10-28..
Från fördubbling No 173. 1814 sjuk på sjukhuset. Utstruken. Ytterligare information.

2217110: Söderman, Per Hindricsson
Född i Österbotten.
Antagen som ordinarie båtsman 1818-04-06..
Död 1830-04-06.
Sjövan.

2217111: Söderman, Hendric Persson
Född 1812 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1830-08-22, (18 år gammal)...
Snickare.

2217112: Söderman, Mathias Bäckström
Född 1826-09-05 i Umeå Sn.
Antagen som ordinarie båtsman 1850-08-29, (24 år gammal)...

Fördubblingsbåtsmän

2217151: Frisk, Olof Persson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1689-09-25.
1689.

2217152: Forsman, Anders Danielsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Frisk=1700. 1703. Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705.

2217153: Forsman, Olof Jonsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Vakt i Riga 1708.

2217154: Forsman, Nills Tomasson
Född 1686 i Umeå.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1712-06-25, (26 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.Specifikation av avgångna manskap i Karlskrona 1712-12-12.

2217155: Forsman, Nils Ersson
Född 1688.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1713.

2217156: Fårsman, Anders Hinriksson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1716.

2217157: Forsman, Swän Ehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-20...
Död 1741-12-25.

2217158: Wijberg, Hindrich Nilsson
Född 1721 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-03-04..
Avsked 1744-09-15, (23 år gammal)..
Till ordinarie No 171 1744-09-15. Ytterligare information.

2217159: Wiberg, Johan Johansson
Född 1735 i Stockholm.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1751...
Död 1751-07-30, (16 år gammal).
Drunknad i landsorten 1751-07-30.

2217160: Nyberg, Nils Swensson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1759-06-01..
Avsked 1761-02-03..
Till ordinarie No 167 1761-02-03. Ytterligare information.

2217161: Långer, Nils Nilsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1789-12-??.

2217162: Långer, Pehr Pehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1790-02-23...
Död 1790-05-??.

2217163: Långer, Anders Ersson
Född i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1809-06-08....
Obefaren.

Sökningen gav 25 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen