Resultat:

Nordmaling


Rote 172 Englund

Ordinarie båtsmän

2217201: Löfh, Johan Johansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Alt för ung och roten måste skaffa en annan dugerlig karl. 1689.

2217202: Dufwa, Erich Olufsson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1689-11-11.
1689. Död i Stockholm om hösten 1689.

2217203: Moo, Anders Andersson
Antagen som ordinarie båtsman 1689...
1698

2217204: Moman, Anders Andersson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
Frisk=1700. 1703. Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706.

2217205: Blyg, Johan Johansson
Född 1691 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1711, (20 år gammal).
Avsked 1744-02-14, (53 år gammal)..
Befaren. Fått interimsavsked 1744-02-14 och föreslås få underhåll.

2217206: Blyg, Erich Ersson
Född 1719 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1744-09-15, (25 år gammal).
Avsked 1745, (26 år gammal)..
Från fördubbling No 173 1744-09-15. Har hemmansbruk får avsked efter Rotens tillstånd 1745. Ytterligare information.

2217207: Blyg, Pähr Pährsson
Född 1728 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1747, (19 år gammal)..
Död 1760-04-26, (32 år gammal).
Obefaren. Död i Pommern 1760-04-26.

2217208: Blyg, Hans Jonsson
Född 1739 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1762-02-03, (23 år gammal).
Avsked 1765-04-18, (26 år gammal)..
En resa till Pommern. Tjänstgörande i Stockholm. Fått legopass 1765-04-18.

2217209: Blyg, Pehr Nilsson
Född 1744 i Stockholm.
Antagen som ordinarie båtsman 1765-04-18, (21 år gammal)...
Obefaren.

2217210: Ånger, Jon Jonsson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1790-05-??.

2217211: Ånger, Eric Michelsson
Född i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1790.
Avsked 1814..
Befaren. 1814 Avsked för sjuklighet.

2217212: Ånger, Olof Gräslund
Antagen som ordinarie båtsman ?.
Avsked 1822-03-22..
Legopass 1822-03-21.

2217213: Ånger, Nils Petter Nathanaelsson
Antagen som ordinarie båtsman 1822-03-21.
Avsked 1832-01-18..
Sjövan.

2217214: Ånger, Johan Petter Johansson
Född i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1832-01-31.
Avsked 1840..
Avskedas för lamhet i vänstra handen samt andtäppa enligt läkarens betyg.

2217215: Ånger, Johan Fredrik Beckström
Född 1818-07-12 i Sävar.
Antagen som ordinarie båtsman 1841, (23 år gammal)...

2217216: Ånger, Jonas Ånger
Född 1830-01-19 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1850-11-12, (20 år gammal).
Avsked 1867-09-02, (37 år gammal)..

Fördubblingsbåtsmän

2217251: Berg, Pär Pärsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1709-07-26.
Kvar i Karlskrona 1700. 1703. Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708. Död den 26 juli 1709.

2217252: Gräfling, Jon Dawidsson
Född 1691 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1712-03-13, (21 år gammal).
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona. Specifikation av avgångna manskap i Karlskrona 1712-12-12.

2217253: Gräfling, Daniel Olsson
Född 1667.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1713.

2217254: Gräfling, Anders Andersson
Född 1696 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1714..
Avsked 1736, (40 år gammal)..
Får avsked efter socknens begäran är helt döv.

2217255: Gräfling, Jon Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-20...
Död 1741-12-14.

2217256: Gräfling, Lars Andersson
Född 1720 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1742-03-04..
Avsked 1744-01-28, (24 år gammal)..
Till ordinarie No 170 1744-01-28. Ytterligare information.

2217257: Gräfling, Anders Hendriksson
Född 1731 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1749..
Avsked 1759-06-01, (28 år gammal)..
Obefaren. Till ordinarie No 166 1759-06-01. Ytterligare information.

2217258: Grävling, Jon Ersson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1759-06-01...
Död 1759-12-05..
Död i Karlskrona 1759-12-05.

2217259: Gräsling, Hans Hansson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1790-03-08.

2217260: Gräsling, Eric Michelsson
Född i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1790-07-19....
Obefaren.

2217261: Gräsling, Olof NN
Född i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808....
Obefaren.

Sökningen gav 27 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen