Resultat:

Nordmaling


Rote 174 Nording

Ordinarie båtsmän

2217401: Blank, Lars Nilsson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1689.
1689. Död i Stockholm om hösten 1689.

2217402: Wijckman, Ifwar Nilsson
Antagen som ordinarie båtsman 1689.
Avsked 1700..
Fått Collegi avsked 1700.

2217403: Hörnsiö, Erich Olsson
Född 1678 i Nordmaling..
Avsked 1702, (24 år gammal)..
1700. Efter häradsrättens dom är Erich Olsson dömd från Roten.

2217404: Asp, Joen Swänsson
Född 1681 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1702, (21 år gammal)..
Död 1710-12-04, (29 år gammal).
Uppfordrad till Kungl örlogsflottan år 1706. Död 4 december 1710.

2217405: Hållfast, Nills Jonsson
Född 1688 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman ?...
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2217406: Långhår, Erik Mickelsson
Antagen som ordinarie båtsman ?...
1716.

2217407: Nording, Nils Ifwardsson
Född 1701 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1720, (19 år gammal).
Avsked 1736, (35 år gammal)..
Sjövan. Får avsked för sin sjuklighets skull efter Socknens och Kyrkoherdens skrifteliga intygande och munteliga bejakande 1736.

2217408: Nording, Johan Lenhardsson
Född 1710 i Malax, Österbotten.
Antagen som ordinarie båtsman 1736, (26 år gammal)..
Död 1742-09-05, (32 år gammal).
Bondeson. Obefaren.

2217409: Nording, Sven Olofsson
Född 1718 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1743-01-24, (25 år gammal)...
1753. Sjövan.

2217410: Nording, Olof Svensson
Antagen som ordinarie båtsman ?..
Död 1758-10-22.
Död i Stockholm 1758-10-22.

2217411: Nording, Johan Danielsson
Antagen som ordinarie båtsman 1759-03-25..
Död 1760-02-22.
Död i Karlskrona 1760-02-22.

2217412: Nording, Lars Lenhardsson
Född 1745 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1765-01-02, (20 år gammal).
Avsked 1791-10-25, (46 år gammal)..
Obefaren. Timmerman.

2217413: Nording, Jon Ersson
Antagen som ordinarie båtsman 1810.
Avsked 1818-12-31..
Anmäles för överföring från Rote 168. 1814 sjuk på sjukhuset. Avförd på fästning 1818-12-31. Ytterligare information.

2217414: Nording, Olof Olsson
Antagen som ordinarie båtsman 1809-10-02..
Död 1809-10-02.

2217415: Nording, Matts Persson
Född 1799 i Nordmaling.
Antagen som ordinarie båtsman 1819-03-05, (20 år gammal)...
Sjövan.

2217416: Nording, Per Söderström
Född 1823-06-11 i Grundsunda.
Antagen som ordinarie båtsman 1849-06-12, (26 år gammal)...

Fördubblingsbåtsmän

2217451: Brandt, Anders Persson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1689.

2217452: Långhår, Pär Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
Frisk=1700. 1703. Opfodrat till årstjänst i Karlskrona 1705. Har varit uppfodrad till vakt och arbete år 1708.

2217453: Långhår, Mats Pålsson
Född 1687 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
GM 1711 i Härnösand till Karlskrona.

2217454: Långhår, Ifwar Ersson
Född 1689.
Antagen som fördubblingsbåtsman ?....
1713.

2217455: Hwitlåck, Nils Mårtensson
Född 1719 i Lycksele.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1741-07-20..
Avsked 1744-01-28, (25 år gammal)..
Till ordinarie No 175 1744-01-28. Ytterligare information.

2217456: Hwitlock, Jon Pehrsson
Född 1732 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1752-01-27....

2217457: Järnlock, Hans Jonsson
Född 1757 i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1779-01-30....
Obefaren.

2217458: Järnlock, Olof Olofsson
Antagen som fördubblingsbåtsman ?...
Död 1789-06-03.

2217459: Järnlock, Jacob Jansson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1789-08-07...
Död 1789-12-??.

2217460: Järnlock, Pehr Pehrsson
Antagen som fördubblingsbåtsman 1790-03-29...
Död 1791-05-16.

2217461: Järnlock, Jon Svensson
Född i Nordmaling.
Antagen som fördubblingsbåtsman 1808....
Obefaren.

Sökningen gav 27 träffar.


 
Skriv in en del av båtsmannens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Antagen som ordinarie:
Födelseår:
Födelseort:
Antagen till fördubbling:
Dödsår:

Frågealternativ:
Eller OCH

Avsked (år):

 
Skriv in en del av församlingens namn:
Skriv in en del av rotens namn:

Frågealternativ:
Eller OCH

Hem | Båtsmansdatabasen