Välkommen till

Olof G Strömberg

Jag ägnar mig åt släkt- och hembygdsforskning. Börjar man att släktforska är det lätt hänt att man även forskar efter företeelser och händelser i ens hembygd. Jag har därför givit stort utrymme åt båtsmän, deras rotar och artiklar om vissa båtsmän, eftersom det är speciellt för Ångermanland, men även för Medelpad.

Båtsmansdatabasen